Leveren en gebruiken van notificaties

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Elementtype
Generieke functie
ID
Status
Actueel
Bron
GA Gegevensuitwisseling

Beschrijving

Diensten leveren afnemers data als er gebeurtenissen hebben plaatsgevonden waarop zij zich hebben geabonneerd ('notificeren').

  • Abonneren op notificaties:
    • Afnemers moeten in staat zijn om een abonnement te nemen op het ontvangen van notificaties. Voorbeeld: Een afnemer neemt een abonnement bij de KVK om notificaties te ontvangen als binnen een bepaalde stad nieuwe inschrijvingen van besloten of naamloze vennootschappen hebben plaatsgevonden.
    • Aanbieders moeten diensten bieden waarmee afnemers zich op notificaties kunnen abonneren. Voorbeeld: De KVK biedt een webformulier en een service aan waarmee organisaties een abonnement kunnen nemen om notificaties te ontvangen als binnen een bepaalde stad nieuwe inschrijvingen van besloten of naamloze vennootschappen hebben plaatsgevonden.
  • Informatiearm en informatierijk notificeren:
    • Afnemers moeten in staat zijn om notificaties te ontvangen naar aanleiding van plaatsgevonden gebeurtenissen. Voorbeeld: Een afnemer ontvangt notificaties als bepaalde data is gewijzigd ('datamutatie'). Voorbeeld: Een afnemer ontvangt notificaties zich een bepaalde gebeurtenis heeft voorgedaan ('gebeurtenis'). Voorbeeld: Een afnemer ontvangt notificaties met alleen sleutelgegevens op basis waarvan hij eventueel aanvullende detailgegevens kan opvragen ('informatiearm'). Voorbeeld: Een afnemer ontvangt notificaties met daarin alle benodigde gegevens over een plaatsgevonden gebeurtenis ('informatierijk').
    • Aanbieders moeten notificaties kunnen verstrekken als zich bepaalde datamutaties of gebeurtenissen hebben voorgedaan. Voorbeeld: Een aanbieder verstrekt notificaties over zaken van een bepaald zaaktype waarbij het attribuut ‘zaakstatus’ is gewijzigd ('datamutatie'). Voorbeeld: Een aanbieder verstrekt notificaties als iemand uit een benoemde doelgroep is overleden ('gebeurtenis'). Voorbeeld: Een aanbieder verstrekt notificaties met alleen sleutelgegevens zoals adres en datum over een plaatsgevonden verhuizing op basis waarvan afnemers eventueel aanvullende detailgegevens over de verhuizing kunnen opvragen ('informatiearm'). Voorbeeld: Een aanbieder verstrekt notificaties over een plaatsgevonden verhuizing met daarin alle voor afnemers benodigde gegevens over een plaatsgevonden verhuizing ('informatierijk').


Gerelateerde generieke functiesGerealiseerd door

Standaarden

Principes

Visualisatie relaties

debugging

Graphviz DOT-code voor de visualisatie

digraph GRAPHNAAM{
graph [size="17,55",overlap=prism, overlap_scaling=0.21, ratio=compress, rankdir="LR", ranksep=0.01,nodesep=0.21]
node [shape=note];
/* Inkomende relaties. Relatie=Is gerelateerd aan, Label=, Bronpagina=Leveren en gebruiken van notificaties */
12018 [URL="[[Leveren en gebruiken van notificaties]]", label="Leveren en gebruiken van notificaties"]

{ } -> 12018 [label="", arrowhead=lvee, arrowtail=none, dir=both]


8817 [URL="[[Gegevensuitwisseling (Generieke Functie)]]", label="Gegevensuitwisseling (Generieke Functie)"]
12018 [URL="[[Leveren en gebruiken van notificaties]]", label="Leveren en gebruiken van notificaties"]
12018 -> { 8817} [label="is gerelateerd aan", arrowhead=lvee, ]
/* Inkomende relaties. Relatie=omvat, Label=onderdeel van, Bronpagina=Leveren en gebruiken van notificaties */
12018 [URL="[[Leveren en gebruiken van notificaties]]", label="Leveren en gebruiken van notificaties"]

{ } -> 12018 [label="onderdeel van", arrowhead=none, arrowtail=odiamond, dir=both]

/* Inkomende relaties. Relatie=Realiseert, Label=realiseert, Bronpagina=Leveren en gebruiken van notificaties */
12018 [URL="[[Leveren en gebruiken van notificaties]]", label="Leveren en gebruiken van notificaties"]

{ } -> 12018 [label="realiseert", arrowhead=onormal, style="dotted", arrowtail=none, dir=both]
}

Oude visualisatie

black: Is gerelateerd aan

Gerelateerde onderwerpen

Past toe
Wordt toegepast in