Logging van business-gebeurtenissen

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Elementtype
Generieke functie
ID
Status
Uitgefaseerd
Verouderde functie
Bron
GA Infrastructuur

Doel

Het vastleggen van transport en eventuele verwerking van gegevens.

Scope

Audit Trail verzorgt het onweerlegbaar vastleggen van de manier waarop gegevens door de GDI zijn getransporteerd en eventueel zijn verwerkt. Dit is van groot belang, vanuit de AVG wordt gesteld dat je moet kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid.

Binnen de GDI zijn componenten aanwezig die betrokken zijn bij het transporteren en eventueel verwerken van gegevens. Alle acties met transporteren en verwerken van deze gegevens dienen te worden vastgelegd voor eventuele audits die later kunnen worden uitgevoerd voor deze gegevens.
Gegevens moeten vanaf binnenkomst tot het verlaten van de GDI op eenzelfde wijze worden gelogd. Dit kan d.m.v. het wegschrijven van meta-data die betrekking hebben op deze gegevens. Het wegschrijven van deze meta-data vindt op verschillende momenten tijdens het transport van de gegevens door de GDI plaats. Door deze meta-data onweerlegbaar op te slaan ontstaat er een audit trail van de gegevens.
De ontstane audit trail kan dan gebruikt worden voor het traceren van een bericht door de GDI en om achteraf te kunnen uitvinden wat er met de gegevens binnen de GDI heeft plaatsgevonden.

Afspraken:

 • Voor de audit trail is het van belang dat er een goede definitie is van de meta-data dat voor ieder gegeven wordt opgeslagen.
 • De meta-data dient onweerlegbaar, eventueel gedistribueerd, te worden opgeslagen.
 • Het opvragen van de meta-data van een specifiek gegeven is voor geautoriseerde personen eenvoudig uit te voeren.

Voorbeelden

Status

Medio 2020 is via een pressure-cooker versnelling aangebracht in de oplevering van GO. Een vijftal werkgroepen heeft in 2 maanden tijd uitwerking gegeven aan:

 • ‘Why’ van de GDI inclusief bijbehorende visual,
 • uitgangspunten voor het vastleggen van generieke functies (capability’s),
 • visies voor de domeinen Interactie, Gegevensuitwisseling, Identificatie en Authenticatie (Toegang), Machtigen en Infrastructuur.

Resultaten van de pressure cooker zijn overgedragen om mee te nemen in de Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO). GO brengt samenhang aan, verwijdert dubbelingen en verdiept visies zodanig dat besluitvorming in de PL en (naar beoordeling door PL) in het OBDO mogelijk is. Voor het domein Interactie geldt dat bovendien nog afstemming met de beleidsomgeving moet plaatsvinden. Gegevensuitwisseling heeft nu nog een bredere scope dan GDI en zal daarom binnen de GDI-context in samenhang met andere domeinen uitgewerkt worden.

Documentatie

De visie uit de pressure cooker GO t.a.v. Infrastructuur is opgenomen in het document van de werkgroep: GO_Pressure_Cooker_Infrastructuur.pdf (PDF, 1,79 MB).

Naamgeving

Het visie document uit de pressure cooker gebruikt voor deze capability de naam Audit-trail


Gerelateerde generieke functies  Gerealiseerd door

  Standaarden

  Principes

  Visualisatie relaties

  debugging

  Graphviz DOT-code voor de visualisatie

  digraph GRAPHNAAM{
  graph [size="17,55",overlap=prism, overlap_scaling=0.21, ratio=compress, rankdir="LR", ranksep=0.01,nodesep=0.21]
  node [shape=note];
  /* Inkomende relaties. Relatie=Is gerelateerd aan, Label=, Bronpagina=Logging van business-gebeurtenissen */
  8758 [URL="[[Logging van business-gebeurtenissen]]", label="Logging van business-gebeurtenissen"]
  
  { } -> 8758 [label="", arrowhead=lvee, arrowtail=none, dir=both]
  
  
  8758 [URL="[[Logging van business-gebeurtenissen]]", label="Logging van business-gebeurtenissen"]
  8758 -> { } [label="is gerelateerd aan", arrowhead=lvee, ]
  /* Inkomende relaties. Relatie=omvat, Label=onderdeel van, Bronpagina=Logging van business-gebeurtenissen */
  8758 [URL="[[Logging van business-gebeurtenissen]]", label="Logging van business-gebeurtenissen"]
  
  { } -> 8758 [label="onderdeel van", arrowhead=none, arrowtail=odiamond, dir=both]
  
  
  
  
  
  /* Inkomende relaties. Relatie=Realiseert, Label=realiseert, Bronpagina=Logging van business-gebeurtenissen */
  8758 [URL="[[Logging van business-gebeurtenissen]]", label="Logging van business-gebeurtenissen"]
  
  { } -> 8758 [label="realiseert", arrowhead=onormal, style="dotted", arrowtail=none, dir=both]
  }
  

  Oude visualisatie

  Gerelateerde onderwerpen

  Past toe
  Wordt toegepast in