Stuurgroep 13-01-2017

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van Software voor data op het web community op vrijdag 13 januari 2017, 10:00-11:00, locatie: Skype. .

Verslag Stuurgroep Software voor data op het web community


Eerste stapjes roadmap voor 2017.

Stuurgroep

Aanwezig: Wouter Beek, Marco Brattinga, Arjen Santema

1) Verslag en actiepunten Stuurgroep 25-11-2016

  • geen opmerkingen over het verslag.
  • De disclaimers ‘De software voor Data op het web community is in ontwikkeling.’ kunnen wat ons betreft van alle pagina’s op noraonline worden gehaald. Alles staat inmiddels voldoende in de rails.
  • Bij de Yasgui is Laurens Rietveld in de praktijk de chief committer (is aangepast).

2) Concretiseren roadmap

  • Als eerste stap gaan we toewerken naar een community meeting in april.
  • Voor de doorontwikkeling van het LDT in relatie tot React gaat Marco een meeting organiseren met een enkele representanten uit de ontwikkelcommunity, namelijk Joost Farla, John Walker en Laurens Rietveld. Marco zal daarbij input ophalen voor de community meeting in april. Daarnaast zal hij proberen de verbinding te leggen met de developers community (bijvoorbeeld het gebruik van Json/LD)
  • Een onderwerp voor de commununity meeting in april is ook het visualiseren van modellen. Hier is nog geen (de facto) standaard of good practice voor.
  • In nog wat bredere zin geeft de presentatie van Frank van Harmelen (sheet 7) op 27 juni tijdens de PLDN meeting in Eindhoven een lijstje met zaken die goed geregeld zijn voor het semantisch web en zaken die nog uitgewerkt moeten worden. Belangrijke punten in de context van de overheid zijn ‘privacy’, ‘provenance’ en ‘data kwaliteit en vertrouwen’.
  • Een issue is ook hoe te linken naar datasets die zelf nog niet linked zijn.
  • Een mogelijk raakvlak is er met het ‘internet of things’. Op dit moment worden afhankelijk van het domein specifieke proprietary standaarden gebruikt en ontstaan gesloten netwerken. Om transparant berichten uit te wisselen in het ‘internet of things’ zijn standaarden zoals die van het semantic web nodig.

3) Samenvattend wordt het thema van de community meeting in april het gestructureerd aanbieden van data als Linked data op het web, gekoppeld aan een bij die data passende ‘user experience’ in de vorm van visualisaties en navigatiemogelijkheden van/door de data en bijbehorende metadata. 4) Volgende meeting: 27 januari 2017, opnieuw via Skype