Stuurgroep 25-11-2016

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van Software voor data op het web community op vrijdag 25 november 2016, 9:30-11:00, locatie: Geonovum, Amersfoort. .

Verslag Stuurgroep Software voor data op het web community


Ambities roadmap voor 2017 op hoofdlijnen neergezet.

Stuurgroep

Aanwezig: Wouter Beek, Marco Brattinga, Eric Brouwer, Arjen Santema

1) Verslag en actiepunten Community Meeting 03-11-2016

 • De links naar personen op de hoofdpagina werken niet.
 • De link ‘zie ook’ bij het LDT moet verwijzen naar de wiki van het LDT op Github. De verwijzing naar de bp4mc2 pagina op Github past beter in de rechter kolom bij ‘meer informatie en contact’.
 • Bij ‘meer informatie en contact’ moet ook een link naar de demo omgeving op de Almere server van het PLDN komen.

2) Management involvement

 • Er zijn al allerlei gremia, zoals de regieraad en de manifestgroep. Deze community onderscheidt zich vooral door de publiek-private samenwerking. We bieden een platform waarop overheid en bedrijven kennis, ervaringen en middelen over het publiceren van data op het web kunnen delen. Het gaat om binnen Nederland relatief onontgonnen terrein. Door samenwerking alle krachten te bundelen kunnen we maximale voortgang maken.
 • Bedrijven kunnen hierop inspelen met hun dienstverlening. Zij kunnen daarvoor nieuwe business modellen ontwikkelen. Op basis daarvan kunnen SLA’s voor lange termijn support worden gemaakt.
 • Concreet gaan we toewerken naar een round-table voor managers. Een goed moment daarvoor is Semantics 2017, dat begin september plaatsvindt in Amsterdam.

3) Uptake softwarecomponenten

 • Hierbij gaat het om de impact van de softwarecomponenten, ofwel kijken of en in welke mate tools echt worden gebruikt.
 • Ook (online) opleidingen voor het gebruik helpen om het gebruik van de tools op gang te brengen.
 • Een help-functie en een wiki zijn wat dat betreft belangrijke elementen. Ook een overzicht (lees dit eerst) helpt.
 • Studenten kunnen worden betrokken via werkcolleges waarbij gebruik wordt gemaakt van onze tools.
 • Hackatons kunnen ook helpen om inzicht te krijgen in wat mogelijk is met onze tools.

4) Roadmap

 • Al met al hebben we hiermee een roadmap vastgelegd waarbij we in de eerste helft van 2017 een aantal thema’s stap voor stap uitwerken:
  • management mobiliseren
  • business modellen/SLA’s
  • beschrijven softwarecomponenten
  • opleiding
 • Begin september resulteert dit in een aantal uitgekristalliseerde modellen en concrete voorstellen, alsmede een management round table. Semantics 2017 is een mooi internationaal platform om deze zaken te presenteren. De management round table kan in de vorm van een parallel event.