Stuurgroep 27-01-2017

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Bijeenkomst van Software voor data op het web community op vrijdag 27 januari 2017, 11:00-12:00, locatie: Skype. .

Verslag Stuurgroep Software voor data op het web community


Voorbereiding werkconferentie in april in gang gezet.

Stuurgroep

Aanwezig: Wouter Beek, Marco Brattinga, Eric Brouwer, Arjen Santema

1) Verslag en actiepunten Stuurgroep 13-01-2017

  • geen opmerkingen over het verslag.

2) Concretiseren roadmap: community meeting in april

  • Marco is gestart met een aantal gesprekken met mensen uit de ontwikkelcommunity om de issues voor de doorontwikkeling van het LDT in beeld te krijgen. De komende weken gaat hij hiermee verder. Uit deze gesprekken zullen de issues boven water komen die in de community meeting in april kunnen worden opgepakt/verdeeld.
  • Voor de openstaande issues rond linked data die in de vorige stuurgroep werden benoemd (‘privacy’, ‘provenance’ en ‘datakwaliteit en vertrouwen’) lopen vanuit ICTU al initiatieven in andere communities. Vanuit de ‘data-op-het-web’ community zullen we daar zoveel mogelijk bij aansluiten.
  • Onze missie is het met praktische middelen ondersteunen van organisaties die data willen delen op het web. Daarmee zitten we vooral aan de (tamelijk technische) aanbodkant.
  • Het is belangrijk dat we de aansluiting houden met de vraagkant. De afstand tot de hoog-over bestuurlijke beweging die Michiel Borgers op gang probeert te brengen om het datalandschap van de overheid naar een hoger plan te tillen is nog groot. Wij hebben de ambitie om bottom-up bruikbare bouwstenen voor zo’n landschap te ontwikkelen, maar op bestuurlijk niveau spelen voorlopig nog heel andere vragen. Er is vooral nog heel veel legacy en de meeste organisaties zijn nog helemaal niet klaar voor ‘data-op-het-web’.
  • Vanuit de Nora zijn Steven Gort en Bas Kapteijn bezig met het in beeld brengen van dit soort zaken. Zij gaan ook naar de ‘unconference’ meeting van het PLDN op 9 februari. Eric zal hen vragen dan een workshop te pitchen over de issues die spelen bij afnemers van informatie.

3) De vorige keer hadden we al vastgesteld dat het thema van de community meeting in april het gestructureerd aanbieden van data als Linked data op het web wordt, gekoppeld aan een bij die data passende ‘user experience’ in de vorm van visualisaties en navigatiemogelijkheden van/door de data en bijbehorende metadata.

  • Dit willen we vormgeven in een ‘afnemersworkshop’. Die gaat over waar behoefte aan is voor wat betreft het delen van data op het web en ‘ontwikkelaarsworkshop’ en hoe data daartoe beter kan worden aangeboden.
  • We mikken op 25-30 mensen, niet de ‘usual suspects’ die altijd op bijeenkomsten over het beter omgang met overheidsdata afkomen, maar mensen die hier echt hands-on mee aan de slag willen en dit ook kunnen waarmaken.
  • We zoeken een locatie in de buurt van een universiteit of omgeving waar veel met linked data gebeurt. Eerste optie is de VU. Wouter overlegt daartoe met Frank van Harmelen. Een mogelijk alternatief is Strijp S in Eindhoven.

4) Volgende meeting: 17 februari 2017, opnieuw via Skype