Duurzame Toegankelijkheid

Uit NORA Online
Versie door Gkruithof (overleg | bijdragen) op 4 mrt 2016 om 10:49 (tekstuele aanpassing)
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit thema wordt opgebouwd. De pagina's bevatten deels nog onjuiste verwijzingen. Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij nora@ictu.nl
Digitale duurzaamheid en digitaal erfgoed.png

Duurzame toegankelijkheid wil zeggen: informatie is vanaf het moment van ontstaan beschikbaar en bruikbaar voor iedereen die daar recht op heeft en voor zolang noodzakelijk is. Burgers, bedrijven, ambtenaren, journalisten en bijvoorbeeld onderzoekers kunnen de informatie die ze nodig hebben vinden, raadplegen en interpreteren. Niet alleen nu, maar ook over pakweg 100 jaar.

Waarom is Duurzame Toegankelijkheid van belang?[bewerken]

Informatie is een belangrijk product van het handelen van de overheid. Vanuit verschillende perspectieven is de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie van groot belang:

  • Dienstverlening. Voor een goede dienstverlening is informatie over die diensten essentieel. Zodat burgers en bedrijven weten wat de dienst inhoudt, hoe ze er gebruik van kunnen maken en hoe het met de uitvoering van de dienst staat.
  • Verantwoording. De overheid moet inzage kunnen bieden in haar handelen als daar om gevraagd wordt. Bijvoorbeeld bij parlementaire verantwoording, een rechtszaak of omdat burgers en bedrijven geïnteresseerd zijn of een belang hebben bij overheidshandelen.
  • Participatie. Als de overheid wil dat burgers en bedrijven participeren in overheidstaken, dan moeten zij ook over de informatie kunnen beschikken die daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld in de vorm van open data en toegang tot de kennis die de overheid in huis heeft.
  • Erfgoed. Nederland is gebouwd op zijn verleden. Toekomstige generaties willen daarom ook inzicht hebben in ons heden. Zodat ze kunnen leren van wat we nu goed en verkeerd doen. Of simpelweg omdat het mooi is om een geschiedenis te hebben.

Afgezien hiervan zijn overheidsorganisaties op basis van de Archiefwet 1995, artikel 4[1] verplicht al hun informatie toegankelijk te maken en te houden.


Direct aan de slag

Met welke kaders moet je rekening houden? Wat is er al bekend en beschikbaar waardoor je kunt hergebruiken en een vliegende start kunt maken?

De kaders voor duurzame toegankelijkheid
Duurzame overheidsinformatie (PDF, 751 kB)
Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken

Er zijn al diverse organisaties die al werken aan duurzame toegankelijkheid. Een praktijkvoorbeeld is de gemeente Putten.

Gemeente Putten

Praktijkvoorbeeld webarchivering:

Webarchivering bij de provincies (PDF, 222 kB)
Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

Er worden op dit moment nieuwe kwaliteitseisen voor duurzame toegankelijkheid (DUTO) opgesteld. Voor meer informatie zie:

DUTO

Voor meer informatie over dit thema:

→ Contact: nora@ictu.nl
Contact.png
  1. archiefwet 1995 Artikel 4: “De overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.”

"[[Laag binnen vijflaagsmodel" contains a listed "[" character as part of the property label and has therefore been classified as invalid.