Eigenschap:Looptijd

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Looptijd is de periode waarin het programma of andere tijdelijke entiteit bestond / actief was / geldig iwas (of is)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Looptijd in jaren aangeven met beginjaar-eindjaar, andere looptijden naar eigen inzicht in tijdseenheid of begin-einddatum

Showing 11 pages using this property.