ISOR:Uitzondering op melden van datalek aan AP: verschil tussen versies

Uit NORA Online
ISOR:Uitzondering op melden van datalek aan AP
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Tekst vervangen - '|Redactionele wijzigingsdatum=16-10-2017' door '|Redactionele wijzigingsdatum=2017/10/16 ')
(voetnoten toegevoegd)
Regel 1: Regel 1:
 +
 
{{#Element:
 
{{#Element:
 +
|Elementtype=Norm
 
|ID=PRIV_C.03.04.01
 
|ID=PRIV_C.03.04.01
 
|Titel=Uitzondering op melden van datalek aan AP
 
|Titel=Uitzondering op melden van datalek aan AP
|Elementtype=Norm
+
|Kent element met zelfde titel=Nee
|Is subnorm=0
+
|Is subnorm=Nee
 
|Versieaanduiding=3.1
 
|Versieaanduiding=3.1
 
|Gebruik in Nederlandse publieke sector=In gebruik
 
|Gebruik in Nederlandse publieke sector=In gebruik
Regel 9: Regel 11:
 
|Practice=CIP
 
|Practice=CIP
 
|Redactionele wijzigingsdatum=2017/10/16
 
|Redactionele wijzigingsdatum=2017/10/16
 
|Publicatiedatum=16-10-2017
 
|Heeft bron=de Privacy Baseline
 
 
|Beveiligingsaspect=Control
 
|Beveiligingsaspect=Control
 
|Stelling=De verantwoordelijke hoeft het datalek niet te melden aan de AP als:
 
|Stelling=De verantwoordelijke hoeft het datalek niet te melden aan de AP als:
 
* het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, of:
 
* het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, of:
 
* wanneer melding afbreuk zou doen aan een zwaarwegend belang;
 
* wanneer melding afbreuk zou doen aan een zwaarwegend belang;
* de verantwoordelijke een aanbieder is van openbare elektronische communicatiediensten zoals bedoeld in de Telecommunicatiewet;
+
* de verantwoordelijke een aanbieder is van openbare elektronische communicatiediensten zoals bedoeld in de Telecommunicatiewet<Ref>Avg art. 95. </Ref>;
* de organisatie een financiële onderneming is in de zin van de Wet op het financieel toezicht.
+
* de organisatie een financiële onderneming is in de zin van de Wet op het financieel toezicht<Ref>Avg art. 34.</Ref>.
 +
 
 +
====References/>
 
|Conformiteitsindicator=uitzondering
 
|Conformiteitsindicator=uitzondering
 +
|Heeft bron=de Privacy Baseline
 
|Heeft ouder=ISOR:Meldplicht Datalekken
 
|Heeft ouder=ISOR:Meldplicht Datalekken
 
|Realiseert=ISOR:Meldplicht Datalekken
 
|Realiseert=ISOR:Meldplicht Datalekken
 
}}
 
}}

Versie van 15 jan 2018 om 09:05

The given value "De verantwoordelijke hoeft het datalek niet te melden aan de AP als:
 • het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, of:
 • wanneer melding afbreuk zou doen aan een zwaarwegend belang;
 • de verantwoordelijke een aanbieder is van openbare elektronische communicatiediensten zoals bedoeld in de Telecommunicatiewet[1];
 • de organisatie een financiële onderneming is in de zin van de Wet op het financieel toezicht[2].
====References/>" contains strip markers and therefore it cannot be parsed sufficiently.
{{Norm|Element=Uitzondering op melden van datalek aan AP||Elementtype=Norm|ID=PRIV_C.03.04.01|Titel=Uitzondering op melden van datalek aan AP|Kent element met zelfde titel=Nee|Is subnorm=Nee|Versieaanduiding=3.1|Gebruik in Nederlandse publieke sector=In gebruik|Status actualiteit=Actueel|Practice=CIP|Redactionele wijzigingsdatumDatum waarop de laatste versie is geïmplementeerd of de laatste wijziging is aangebracht.=2017/10/16|Beveiligingsaspect=Control|Stelling=De verantwoordelijke hoeft het datalek niet te melden aan de AP als:
 • het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, of:
 • wanneer melding afbreuk zou doen aan een zwaarwegend belang;
 • de verantwoordelijke een aanbieder is van openbare elektronische communicatiediensten zoals bedoeld in de Telecommunicatiewet[1];
 • de organisatie een financiële onderneming is in de zin van de Wet op het financieel toezicht[2].

====References/>|Conformiteitsindicator=uitzondering|Heeft bron=de Privacy Baseline|Heeft ouder=ISOR:Meldplicht Datalekken|Realiseert=ISOR:Meldplicht Datalekken}}{{SmartCoreEpilogue|Element=Uitzondering op melden van datalek aan AP||Elementtype=Norm|ID=PRIV_C.03.04.01|Titel=Uitzondering op melden van datalek aan AP|Kent element met zelfde titel=Nee|Is subnorm=Nee|Versieaanduiding=3.1|Gebruik in Nederlandse publieke sector=In gebruik|Status actualiteit=Actueel|Practice=CIP|Redactionele wijzigingsdatumDatum waarop de laatste versie is geïmplementeerd of de laatste wijziging is aangebracht.=2017/10/16|Beveiligingsaspect=Control|Stelling=De verantwoordelijke hoeft het datalek niet te melden aan de AP als:

 • het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, of:
 • wanneer melding afbreuk zou doen aan een zwaarwegend belang;
 • de verantwoordelijke een aanbieder is van openbare elektronische communicatiediensten zoals bedoeld in de Telecommunicatiewet[1];
 • de organisatie een financiële onderneming is in de zin van de Wet op het financieel toezicht[2].
====References/>|Conformiteitsindicator=uitzondering|Heeft bron=de Privacy Baseline|Heeft ouder=ISOR:Meldplicht Datalekken|Realiseert=ISOR:Meldplicht Datalekken}}
 1. Avg art. 95.
 2. Avg art. 34.