Opleidingen: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
k (breedte van 'Duur' vastgezet op minimaal 12 keer de hoogte van een kleine letter)
(categorie toegevoegd)
 
(20 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{Sandbox}}
+
==Doelgroep==
==Doel==
+
Op deze pagina vind je opleidingen die zinvol kunnen zijn voor de architect in de publieke sector en die hij of zij als instrument kan gebruiken voor de oriëntatie bij het vormgeven van zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. <br /><br />
Een wikipagina als instrument dat de architect kan gebruiken in zijn verkenning/ oriëntatie bij het nadenken over en vormgeven van zijn persoonlijke ontwikkeling.  
 
  
Het project NORA, dat door ICTU wordt uitgevoerd in opdracht van BZK / DGBK / B&I, heeft aangegeven de inbedding van de NORA in het onderwijs en kwaliteitsinstrumenten voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en specialisten binnen de overheid – zoals architecten - te willen onderzoeken en vorm te geven.  
+
Als je opleidingen / trainingen wilt laten toevoegen stuur dan even een mailtje naar {{Maillink|to=nora@ictu.nl|subject=tip overzicht opleidingen|text=nora@ictu.nl}}.
  
Hierbij is de volgende vraagstelling de basis voor het plan van aanpak:  
+
==Opleidingen waarin NORA en/of de NORA Familie aan bod komen==
 +
===Stichting ICTU===
 +
[https://www.ictu.nl/informatie-over-de-lesmodules-gdi-en-nora-van-ictu ICTU] biedt zowel voor de eigen architecten (intern en extern) als voor klanten opleidingen op maat, over het vak van overheidsarchitect en de bestaande kaders van de NORA Familie. Naast architectuur-opleidingen zijn ook workshops voor het maken van [[PSA|PSA's]] op aanvraag beschikbaar.
 +
===PBLQ (adviesbureau)===
 +
[https://www.pblq.nl/opleidingen PBLQ] biedt een aantal maatwerkopleidingen waarin NORA en architectuur aan bod komen: De IMAC Verbindersopleiding, Strategisch omgaan met de digitale overheid en Defensie Verbinders-opleiding. Daarnaast bieden zij hun trainees de brede Master of Public Information Management, waarin architectuur één van de onderwerpen is.
 +
===Rijksacademie===
 +
[https://rijksacademie.nl/opleiding/cioa Rijksacademie] biedt een aantal opleidingen voor o.a. CIO adviseurs en adviseurs in de bedrijfsvoering en diverse andere beleidsfuncties. In deze opleidingen wordt ingegaan op de rijksbrede ICT architectuur en de architectuurprincipes (o.a. NORA), organisatie van het CIO stelsel (informatiemanagement bij het Rijk) en beleidsontwikkelingen (b.v. BIT toets en I strategie)
 +
===Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid===
 +
[https://www.it-academieoverheid.nl/aanbod/kennisbeelden/architectuur-in-een-digitale-wereld RADIO] biedt cursussen en diverse digitale leervormen aan voor Rijksambtenaren om meer inzicht te krijgen in en ervaring op te doen met digitalisering en informatisering.
 +
===Algemene Bestuursdienst===
 +
[https://www.abdleerportaal.nl/nl/app#/catalog/course/f61244c0-5475-43f0-8beb-ddbc70346f0e ABD] geeft in 4 plenaire sessie overheidsmanagers inzicht in de achtergronden van ICT, zodat zij kennis hebben van actuele ontwikkelingen in de informatiesamenleving en daar ook op goede wijze sturing en richting aan te geven. Thema's zijn o.a. opdrachtgeverschap en ICT in ketens, besturing en management van ICT-projecten, big data, blockchain en andere ‘disruptive technology’ en nieuwe economie, actuele trends.
  
* Wat NORA biedt als hulpmiddel voor de architect, de kennis die NORA omvat en hoe je daar je weg in vindt, zou bij overheidsarchitecten bekend moeten zijn. Om dat te bereiken zou dat verankerd moeten worden in relevante opleidingen, maar welke opleidingen zijn dat en welke aandacht wordt daar nu al aan besteed? 
+
==Opleidingen zonder NORA-component (voor zover bekend)==
 
+
Hieronder staat een lijst met opleidingen, met tussen haakjes het opleidingsinstituut. Er is ook een [[tabel alle opleidingen met doel en doelgroep|tabel]] beschikbaar waarin van alle opleidingen doel en doelgroep getoond worden.
* De NORA wil graag dat bij Gatewayreviews aandacht wordt besteed aan de architectuur-kaders waarbinnen de overheid projecten uitvoert. Dit zou een Nederlandse aanvulling zijn op de Gateway reviews. Hoe zou dat kunnen worden bereikt (proces) met Bureau Gateway en welke vragen zouden daarbij kunnen worden gesteld?
+
* Opleiding Internal Auditing & Advisory (Erasmus Universiteit / ESAA) [https://www.eur.nl/esaa/postinitiele-opleidingen/internal-auditing-advisory/lees-meer-over-deze-opleiding website]
 
+
* Opleiding Certified Public Controlling (Erasmus universiteit / ESAA) [https://www.eur.nl/esaa/postinitiele-opleidingen/internal-auditing-advisory website]
==Overzicht opleidingen==
+
* Informatiemanagement (Erasmus universiteit / ESAA) [https://www.eur.nl/erasmusacademie/informatiemanagement website]
 
+
* Postgraduate opleiding IT Audit, Compliance & Advisory (Vrije Universiteit) [https://ee.sbe.vu.nl/nl/accounting/opleidingen/it-audit-compliance-and-advisory/index.aspx website]
{| class="wikitable"
+
* Certified Public Control (Vrije Universiteit) [https://ee.sbe.vu.nl/nl/accounting/opleidingen/certified-public-controller/index.aspx website]
! Instelling !! Opleiding !! Doelgroep en Doel !!style="min-width:12ex"| Duur ||
+
* Postgraduate opleiding IT Audit, Compliance & Advisory (Vrije Universiteit) [https://ee.sbe.vu.nl/nl/accounting/opleidingen/it-audit-compliance-and-advisory/index.aspx website] 
|-
+
* Beheer van Basisregistraties (Bestuursacademie Nederland) [https://www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/beheer-van-basisregistraties.html?tab=algemeen website]
| '''ICTU''' ||Opleiding Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) || Een opleiding voor ICTU-architecten (interne en externe medewerkers). Architectuur-opleidingen op maat voor opdrachtgevers van ICTU. Workshops voor het maken van PSA’s 
+
* Informatiemanagement en digitale dienstverlening (Bestuursacademie Nederland) [https://www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Informatiemanagement-en-digitale-dienstverlening.html?tab=algemeen website]
|| ||
+
* Leergang Informatiemanager bij de Overheid [https://www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Leergang-Informatiemanager-bij-de-overheid.html website]
|-
+
* Executive Master of Information Management (TIAS School for Business and society) [https://info.tias.edu/master-of-information-management website]
||| || || ||
+
* IT-Audit Programme (ATTAP) Onderdeel van Executive Internal Auditing Programme (EIAP) (Universiteit van Amsterdam) [https://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2015-2016/zoek-vak/vak/19295 website]
|-
+
* HBO-ICT Business IT Management (Haagse Hogeschool) [https://www.dehaagsehogeschool.nl/zoekresultaten?searchQuery=HBO-ICT%20Business%20IT%20Management website]
||| || || ||
+
* Enterprise-architectuur (Hogeschool Utrecht) [https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/enterprise-architectuur website]
|-
+
* Masterclass Enterprise Architectuur (Nyenrode Business University) [https://www.nyenrode.nl/opleidingen/p/masterclass-enterprise-architectuur website]
| '''PBLQ''' ||Imac Verbindersopleiding || Opleiding is alleen voor Trainees ||  || 
+
* Executive Master of Enterprise IT Architecture (MEITA) (Antwerp Management School) [https://millian.nl/antwerp-management-school/executive-master-of-enterprise-it-architecture-(meita) website]
|-
+
* Enterprise architecture at work (Vlerick Business School) [https://millian.nl/vlerick-business-school/enterprise-architecture-at-work website]
||| Master of Public Information Management||wordt alleen aangeboden als maatwerkopleiding ||  || 
+
* Architectuur en informatiebeveiliging (CIBIT Academy) [https://www.cibit.nl/nl/opleidingen/opleiding-architectuur-en-informatiebeveiliging/ website]
|-
+
* Opleiding Enterprise Architectuur (CIBIT Academy) [https://www.cibit.nl/nl/opleidingen/opleiding-enterprise-architectuur/ website]
|      ||Strategisch omgaan met de digitale overheid||wordt alleen aangeboden als maatwerkopleiding ||  || 
+
* Kennismanagement en IT Architectuur (Archixl) [https://www.archixl.nl/archixl/onze-opleidingen/kennismanagement-en-architectuur website]
|-
+
* Diverse opleidingen o.a. Architectuurleergang voor gemeenten (Archixl) [https://www.archixl.nl/archixl/onze-opleidingen/architectuurleergang-voor-gemeenten website]
|      ||Verbinders opleiding via Defensie||wordt alleen aangeboden als maatwerkopleiding ||  || 
+
* Certified Training TOFAG (level 1 and 2) (Capgemini) [https://academy.capgemini.nl/architectuur website)
|-
+
* Professional Master Enterprise Architectuur (NCOI) [https://www.ncoi.nl/opleiding/Masteropleidingen-Professional-Master-Enterprise-architectuur.html website]
| || || || ||
+
* Masterclass IT Architectuur (IT-Management Group) [https://itmg.nl/training/architectuur/masterclass-it-architectuur/ website]
|-
+
* NAF Masterclass Enterprise Architectuur (Nederlandse Architectuur Forum voor de digitale wereld) [https://www.naf-masterclass.nl/ website]
| || || || ||
+
* Informatiemanagement in de publieke sector (IMF international Management Forum) [https://www.imf-online.com/vakgebieden/IT_algemeen/informatiemanagement_publieke_sector.php website]
|-
+
[[Categorie:Opleidingen]]
| '''Rijksacademie''' || Curriculum CIO adviseurs || CIO-adviseurs en adviseurs in de bedrijfsvoering die direct met de CIO-offices samenwerken, bij departementen en uitvoeringsorganisaties. Richtlijn: S11-S13.Na afloop weet je hoe (de governance van) het CIO-stelsel georganiseerd is en wie welke rollen en verantwoordelijkheden daarbij heeft. Weet je hoe het informatiemanagement bij het Rijk is ingericht, ken je het ICT-begrippenkader en het beschikbare beheers- en beleidsinstrumentarium. Ben je op de hoogte van de meest relevante actuele beleidsmatige ontwikkelingen (follow-up commissie Elias, I-strategie, BIT, enzovoort). Ben je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onder andere rijkscloud, open data en e-dienstverlening. Heb je kennis van de rijksbrede ICT-architectuur en de gehanteerde architectuurprincipes (onder andere EAR) || 10 dagen || 
 
|-
 
|    ||Masterclass ICT sturing en beheersing  ||directeuren, projectmanagers, senior adviseurs, auditmanagers, senior controllers en/of afdelingshoofden die werkzaam zijn in een financiële functie, beleidsfunctie of informatiseringsfunctie. je hebt kennis genomen van de methodiek van functiepunten-analyse. Je hebt geleerd wat de overeenkomsten en verschillen zijn van de Gateway-methodiek en de Delta-review. Je kent de belangrijkste principes van goed opdrachtgeverschap – goed opdrachtnemerschap. Je kent de aanpak van de BIT-toetsing. Tenslotte heb je gevoel voor de veranderaanpak van ICT. || 5 middagen||
 
|-
 
| || || || ||
 
|-
 
| || || || ||
 
|-
 
| '''Bestuursacademie Nederland || Beheer van Basisregistraties ||U wilt zich ontwikkelen in het opzetten en inrichten van de functie gegevensbeheer. U bent bijvoorbeeld gegevensbeheerder, I&A-coördinator of materiedeskundige (uit belangrijke aandachtsgebieden, zoals Burgerzaken, Sociale Zaken, Belastingen, Bouw- en Woningtoezicht, Handhaving, Vergunningverlening en Documentaire Informatievoorziening). Je krijgt uitleg wat onder een informatie architectuur wordt verstaan. Verschil wordt aangeven tussen de soorten architecturen. Men kan drie verschillende soorten architecturen interpreteren binnen een organisatie. || 2 dagen ||
 
|-
 
|  || Informatiemanagement en digitale dienstverlening ||U bent binnen uw organisatie verantwoordelijk voor of geeft sturing aan informatiemanagement, gegevensbeheer en/of digitale dienstverlening en u wilt op het specifieke vlak van i informatiemanagement uw deskundigheid op praktische wijze vergroten. || 3 dagen ||
 
|-
 
| ||Leergang Informatiemanager bij de Overheid || Deze opleiding is specifiek ontwikkeld voor managers en adviseurs werkzaam bij (semi)overheidsorganisaties, zoals ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen of uitvoeringsorganisaties. Dit programma wordt verzorgd op HBO-niveau.|| 6 maanden ||
 
|-
 
| || || || ||
 
|-
 
| || || || ||
 
|-
 
| '''Erasmus / ESAA''' || Opleiding Internal Auditing & Advisory  ||  ||  || 
 
|-
 
|  || Opleiding Certified Public Controlling ||  ||  || 
 
|-
 
|  || Informatiemanagement || Professionals binnen bedrijven en de (semi-)publieke sector betrokken zijn of leiding geven bij het inrichten en/of uitvoeren van de informatieverzorging en de innovatieve toepassing van ICT || 8 dagen ||
 
|-
 
| || || || ||
 
|-
 
| || || || ||
 
|-
 
|'''VU''' || Postgraduate opleiding IT Audit, Compliance & Advisory  ||  ||  || 
 
|-
 
|  || Certified Public Control (CPC) ||  ||  || 
 
|-
 
|  || Postgraduate opleiding Public Auditing ||  ||  || 
 
|-
 
| || || || ||
 
|-
 
| || || || ||
 
|-
 
| '''TIAS School for Business and society''' ||  ||  || || 
 
|-
 
| || || || ||
 
|-
 
| || || || ||
 
|-
 
| '''UvA''' ||IT-Audit Programme  ||  ||  || 
 
|-
 
| || || || ||
 
|-
 
| || || || ||
 
|-
 
| '''Hogeschool Utrecht''' || || ||  ||
 
|-
 
| || || || ||
 
|-
 
| || || || ||
 
|-
 
| '''Nyenrode Business Universiteit''' || || ||  ||
 
|-
 
| || || || ||
 
|-
 
| || || || ||
 
|-
 
| '''Antwerp Management School''' ||  ||  ||  ||
 
|-
 
| || || || ||
 
|-
 
| || || || ||
 
|-
 
|'''Vlerick Business School''' ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|}
 

Huidige versie van 27 mei 2020 om 16:10

Doelgroep

Op deze pagina vind je opleidingen die zinvol kunnen zijn voor de architect in de publieke sector en die hij of zij als instrument kan gebruiken voor de oriëntatie bij het vormgeven van zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.

Als je opleidingen / trainingen wilt laten toevoegen stuur dan even een mailtje naar nora@ictu.nl.

Opleidingen waarin NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en/of de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Familie aan bod komen

Stichting ICTU

ICTU biedt zowel voor de eigen architecten (intern en extern) als voor klanten opleidingen op maat, over het vak van overheidsarchitect en de bestaande kaders van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Familie. Naast architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.-opleidingen zijn ook workshops voor het maken van PSA's op aanvraag beschikbaar.

PBLQ (adviesbureau)

PBLQ biedt een aantal maatwerkopleidingen waarin NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. aan bod komen: De IMAC Verbindersopleiding, Strategisch omgaan met de digitale overheid en Defensie Verbinders-opleiding. Daarnaast bieden zij hun trainees de brede Master of Public Information Management, waarin architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. één van de onderwerpen is.

Rijksacademie

Rijksacademie biedt een aantal opleidingen voor o.a. CIO adviseurs en adviseurs in de bedrijfsvoering en diverse andere beleidsfuncties. In deze opleidingen wordt ingegaan op de rijksbrede ICT architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. en de architectuurprincipes (o.a. NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur), organisatie van het CIO stelsel (informatiemanagement bij het Rijk) en beleidsontwikkelingen (b.v. BIT toets en I strategie)

Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid

RADIO biedt cursussen en diverse digitale leervormen aan voor Rijksambtenaren om meer inzicht te krijgen in en ervaring op te doen met digitalisering en informatisering.

Algemene Bestuursdienst

ABD geeft in 4 plenaire sessie overheidsmanagers inzicht in de achtergronden van ICT, zodat zij kennis hebben van actuele ontwikkelingen in de informatiesamenleving en daar ook op goede wijze sturing en richting aan te geven. Thema's zijn o.a. opdrachtgeverschap en ICT in ketens, besturing en management van ICT-projecten, big data, blockchain en andere ‘disruptive technology’ en nieuwe economie, actuele trends.

Opleidingen zonder NORA-component (voor zover bekend)

Hieronder staat een lijst met opleidingen, met tussen haakjes het opleidingsinstituut. Er is ook een tabel beschikbaar waarin van alle opleidingen doel en doelgroep getoond worden.

 • Opleiding Internal Auditing & Advisory (Erasmus Universiteit / ESAA) website
 • Opleiding Certified Public Controlling (Erasmus universiteit / ESAA) website
 • Informatiemanagement (Erasmus universiteit / ESAA) website
 • Postgraduate opleiding IT Audit, Compliance & Advisory (Vrije Universiteit) website
 • Certified Public Control (Vrije Universiteit) website
 • Postgraduate opleiding IT Audit, Compliance & Advisory (Vrije Universiteit) website
 • Beheer van Basisregistraties (Bestuursacademie Nederland) website
 • Informatiemanagement en digitale dienstverlening (Bestuursacademie Nederland) website
 • Leergang Informatiemanager bij de Overheid website
 • Executive Master of Information Management (TIAS School for Business and society) website
 • IT-Audit Programme (ATTAP) Onderdeel van Executive Internal Auditing Programme (EIAP) (Universiteit van Amsterdam) website
 • HBO-ICT Business IT Management (Haagse Hogeschool) website
 • Enterprise-architectuurArchitectuur die de huidige en toekomstige organisatiehuishouding en het transformatiepad daartussen beschrijft (“van Ist naar Soll”). (Hogeschool Utrecht) website
 • Masterclass Enterprise Architectuur (Nyenrode Business University) website
 • Executive Master of Enterprise IT Architecture (MEITA) (Antwerp Management School) website
 • Enterprise architecture at work (Vlerick Business School) website
 • Architectuur en informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. (CIBIT Academy) website
 • Opleiding Enterprise Architectuur (CIBIT Academy) website
 • Kennismanagement en IT Architectuur (Archixl) website
 • Diverse opleidingen o.a. Architectuurleergang voor gemeenten (Archixl) website
 • Certified Training TOFAG (level 1 and 2) (Capgemini) [https://academy.capgemini.nl/architectuur website)
 • Professional Master Enterprise Architectuur (NCOI) website
 • Masterclass IT Architectuur (IT-Management Group) website
 • NAF Masterclass Enterprise Architectuur (Nederlandse Architectuur Forum voor de digitale wereld) website
 • Informatiemanagement in de publieke sector (IMF international Management Forum) website