Afnemer heeft inzage - Zaakgericht werken

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Afbeelding Publieke review Kernwaarden van Dienstverlening en bijbehorende Kwaliteitsdoelen en Architectuurprincipes

Feedback
De review is op 1 februari 2022 gesloten, de Werkgroep analyseert de reacties en komt z.s.m. met een plan van aanpak voor verwerking. Nieuwe implicaties kunnen nog wel worden aangeleverd aan de werkgroep.
Onderdeel van publieke review
Terug naar Reviewpagina
Terug naar Scope Review
Type pagina
Implicatie
Implicatie bij:
Afnemer heeft inzage
ID
Laag binnen Vijflaagsmodel
Status
Vervangen
Meer Implicaties bekijken:
Implicaties van Architectuurprincipes


Bovenliggend Architectuurprincipe

Implicatie bij: AP26 Afnemer heeft inzage.

Stelling: De afnemer heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik er van

Beschrijving

  • Afnemers krijgen inzage in wie zijn of haar gegevens heeft geraadpleegd en gewijzigd.
  • Alle handelingen in het zaaksysteem worden hiervoor gelogd en zijn te raadplegen via een audittrail (functionele logging).
  • Bij iedere handeling wordt de organisatie en de rol van de raadpleger vermeld.
  • Het doel en de wettelijke grondslag waarvoor de gegevens zijn geraadpleegd worden ook vermeld.
  • Relevante automatische handelingen worden hierbij eveneens vastgelegd (databaselogging).
  • De audittrail is online opvraagbaar via mijnoverheid.nl.
  • Voor een uniforme weergave van de logging via mijnoverheid.nl door het zaaksysteem wordt gebruik gemaakt van loggings- en autorisatiestandaarden (pas-toe). De audittrail is volledig en onweerlegbaar.

Voorbeelden

De burger die een aanvraag heeft gedaan, ziet welke persoonsgebonden informatie de overheid gebruikt om zijn aanvraag te beoordelen, en wie deze heeft ingezien.

De afnemer: De persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.