Afnemer heeft inzage

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
"Relatie Afgeleid principe 26, realiseert Basisprincipe 6"
 
Afgeleid principe.png
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP26
StellingDe afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik er van
RationaleHet inzagerecht geeft invulling aan het streven naar een betrouwbare en transparante overheid. Onrust over mogelijke schending van privacy en onrechtmatige of overmatige uitwisseling van vertrouwelijke informatie kan hiermee worden voorkomen. Daarom krijgen afnemers inzage:
  • in de informatie die men over hen bijhoudt
  • in wie toegang heeft tot deze informatie
  • wie deze informatie heeft bewerkt of geraadpleegd.

Dit alles uiteraard behoudens wettelijke uitzonderingen.

Het inzagerecht (en in het verlengde hiermee correctierecht en eventueel recht op verwijdering) wordt nu nog sterk beknot door praktische drempels. Ontsluiting via internet kan deze situatie sterk verbeteren. Online inzage biedt ook betere mogelijkheden om de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. proactief te informeren, zonder dat er een verzoek aan is vooraf gegaan.
Implicaties
  • Tijdens verlening van de dienst wordt de verwerking en verstrekking van informatie als zodanig vastgelegd.
  • Daarbij wordt vastgelegd welke medewerkers de informatie hebben bewerkt en aan welke organisaties deze informatie is verstrekt.
  • Deze informatie wordt ontsloten via de contactvoorzieningen die voor het doel van inzage zijn ingericht.
  • Bij het verzamelen van persoonsgegevens worden betrokkenen op de hoogte gesteld van het doel of de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.
ClusterVraaggerichtheid naar een hoger plan
ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ArchitectuurdomeinBerichten en Gegevens
ToepassingsgebiedGeneriek
RelatieToelichtingAP 25 Transparante dienstverlening: heeft betrekking op transparantieInzicht in de werkwijze die de overheid hanteert. ten aanzien van de voortgang van de dienstverlening.
Status actualiteitActueel
Prioriteit revisit2

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Afnemer heeft inzageHeeft bron
Afnemer heeft inzageIs gerelateerd aan
Afnemer heeft inzageRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Relatie PRIV C.02-AP26 (Relatiebeschrijving)EindpuntAfnemer heeft inzage
Relatie PRIV U.03-AP26 (Relatiebeschrijving)EindpuntAfnemer heeft inzage
Relatie PRIV C.02-AP26 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanAfnemer heeft inzage
Relatie PRIV U.03-AP26 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanAfnemer heeft inzage
Perspectief gebruiker (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanAfnemer heeft inzage
Transparante dienstverlening (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanAfnemer heeft inzage
Afnemer heeft inzage - Zaakgericht werken (Uitwerking)RealiseertAfnemer heeft inzage