Transparante dienstverlening

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!'

Deze pagina en alle Basisprincipes en Afgeleide Principes van de NORA zijn per 1 januari 2023 vervallen door nieuwe Bindende Architectuurafspraken: Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes en Implicaties van Architectuurprincipes. Zie voor meer informatie het RFC Bindende architectuurafspraken 2022, goedgekeurd door de NORA Gebruikersraad op 13 september 2022.

 
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP25
StellingAfnemers worden geïnformeerd over de stand van zaken bij de gevraagde dienst.
RationaleAfnemers willen graag inzicht hebben in de voortgang van de dienstverlening. Dit is met name van belang wanneer de afnemer het resultaat nodig heeft voor vervolg- activiteiten. De dienstverlener neemt onzekerheid weg door deze transparantie te bieden: “is mijn verzoek überhaupt aangekomen, krijg ik de uitslag op tijd?”
Implicaties
 • De dienstverleningsprocessen zijn geautomatiseerd.
 • De afnemer kan online 24/7 per week, of op elk ander afgesproken moment, de status raadplegen.
 • Statusovergangen zijn inzichtelijk gemaakt.
 • De voor de afnemer relevante voortgangsinformatie in de totstandkoming van diensten is beschreven (zowel als kwaliteitsattribuut in het metamodel van de dienst, als in de leveringsvoorwaarden (SLA)).
 • Voor het bepalen van relevante voortgangsinformatie is de behoefte van de afnemer of doelgroep geïnventariseerd.
 • De bijbehorende stadia in het uitvoeringsproces zijn eenduidig vastgelegd en gekoppeld aan het klant- en zaaknummer.
 • Aan de voortbrenging van de dienst is een casus of zaak gekoppeld die uniek identificeerbaar is en via alle kanalen beschikbaar en toegankelijk (transparant) blijft gedurende de geldigheidstermijn.
 • Voortgangsinformatie wordt ontsloten via alle kanalen waarlangs de dienst wordt verleend én via de persoonlijke contactvoorzieningen van voorkeur van de afnemer (ViaMijnBank, MijnOverheid.nl, MijnBerichten, e-mail).
 • De afnemer wordt geïnformeerd over statuswijzigingen.
VoorbeeldenIn het geval van een vergunning- of subsidieaanvraag, willen afnemers graag weten of:
 • de aanvraag in goede orde is ontvangen
 • door hen de juiste informatie is aangeleverd
 • de aanvraag in behandeling is genomen
 • er stappen in de behandeling zijn afgerond
 • een besluit is genomen
 • het formele document is verstuurd.
 • ClusterVraaggerichtheid naar een hoger plan
  ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
  ArchitectuurdomeinBerichten en Gegevens
  ToepassingsgebiedGeneriek
  RelatieToelichtingAP 26 Afnemer heeft inzage: heeft betrekking op transparantie ten aanzien van de gebruikte persoonsgegevens.
  Status actualiteitActueel
  Prioriteit revisit1
  Laag binnen vijflaagsmodel1, 2, 3

  Relaties

  VertrekpuntRelatieEindpunten
  Transparante dienstverleningHeeft bron
  Transparante dienstverleningIs gerelateerd aan
  Transparante dienstverleningIs vervangen door
  Transparante dienstverleningRealiseert

  Afgeleide relaties

  VertrekpuntRelatieEindpunt
  Relatie PRIV U.03-AP25 (Relatiebeschrijving)EindpuntTransparante dienstverlening
  Geef inzicht in de afhandeling van de dienst (Architectuurprincipe)Is gerelateerd aanTransparante dienstverlening
  Relatie PRIV U.03-AP25 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanTransparante dienstverlening
  Afnemer heeft inzage (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanTransparante dienstverlening
  Transparante dienstverlening - Zaakgericht werken (Uitwerking)RealiseertTransparante dienstverlening

  NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!'

  Deze pagina en alle Basisprincipes en Afgeleide Principes van de NORA zijn per 1 januari 2023 vervallen door nieuwe Bindende Architectuurafspraken: Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes en Implicaties van Architectuurprincipes. Zie voor meer informatie het RFC Bindende architectuurafspraken 2022, goedgekeurd door de NORA Gebruikersraad op 13 september 2022.

  "Relatie Afgeleid principe 25, realiseert Basisprincipe 6"