Transparante dienstverlening

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
"Relatie Afgeleid principe 25, realiseert Basisprincipe 6"
 
Afgeleid principe.png
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP25
StellingAfnemers worden geïnformeerd over de stand van zaken bij de gevraagde dienst.
RationaleAfnemers willen graag inzicht hebben in de voortgang van de dienstverlening. Dit is met name van belang wanneer de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. het resultaat nodig heeft voor vervolg- activiteiten. De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) neemt onzekerheid weg door deze transparantieInzicht in de werkwijze die de overheid hanteert. te bieden: “is mijn verzoek überhaupt aangekomen, krijg ik de uitslag op tijd?”
Implicaties
 • De dienstverleningsprocessen zijn geautomatiseerd.
 • De afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. kan online 24/7 per week, of op elk ander afgesproken moment, de status raadplegen.
 • Statusovergangen zijn inzichtelijk gemaakt.
 • De voor de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. relevante voortgangsinformatie in de totstandkoming van diensten is beschreven (zowel als kwaliteitsattribuut in het metamodel van de dienst, als in de leveringsvoorwaardenDe op schrift gestelde voorwaarden op basis waarvan standaard de levering van diensten plaatsvindt. (SLA)).
 • Voor het bepalen van relevante voortgangsinformatie is de behoefte van de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. of doelgroep geïnventariseerd.
 • De bijbehorende stadia in het uitvoeringsproces zijn eenduidig vastgelegd en gekoppeld aan het klant- en zaaknummer.
 • Aan de voortbrenging van de dienst is een casus of zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden gekoppeld die uniek identificeerbaar is en via alle kanalen beschikbaar en toegankelijk (transparant) blijft gedurende de geldigheidstermijn.
 • Voortgangsinformatie wordt ontsloten via alle kanalen waarlangs de dienst wordt verleend én via de persoonlijke contactvoorzieningen van voorkeur van de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. (ViaMijnBank, MijnOverheid.nl, MijnBerichten, e-mail).
 • De afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. wordt geïnformeerd over statuswijzigingen.
VoorbeeldenIn het geval van een vergunning- of subsidieaanvraag, willen afnemers graag weten of:
 • de aanvraag in goede orde is ontvangen
 • door hen de juiste informatie is aangeleverd
 • de aanvraag in behandeling is genomen
 • er stappen in de behandeling zijn afgerond
 • een besluit is genomen
 • het formele document is verstuurd.
 • ClusterVraaggerichtheid naar een hoger plan
  ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
  ArchitectuurdomeinBerichten en Gegevens
  ToepassingsgebiedGeneriek
  RelatieToelichtingAP 26 Afnemer heeft inzage: heeft betrekking op transparantieInzicht in de werkwijze die de overheid hanteert. ten aanzien van de gebruikte persoonsgegevens.
  Status actualiteitActueel
  Prioriteit revisit1

  Relaties

  VertrekpuntRelatieEindpunten
  Transparante dienstverleningIs gerelateerd aan
  Transparante dienstverleningRealiseert
  Transparante dienstverleningHeeft bron

  Afgeleide relaties

  VertrekpuntRelatieEindpunt
  Relatie PRIV U.03-AP25 (Relatiebeschrijving)EindpuntTransparante dienstverlening
  Afnemer heeft inzage (Architectuurprincipe)Is gerelateerd aanTransparante dienstverlening
  Relatie PRIV U.03-AP25 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanTransparante dienstverlening
  Afnemer heeft inzage (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanTransparante dienstverlening
  Transparante dienstverlening - Zaakgericht werken (Uitwerking)RealiseertTransparante dienstverlening