Afstemmingsoverleg Kernwaarden 7 oktober 2020

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van Werkgroep Kernwaarden op woensdag 7 oktober 2020.
Doel: Opdracht Gebruikersraad omzetten in concrete acties
Doelgroep: Leden Werkgroep .Ruwe aantekeningen. Presentatie (PDF, 748 kB) is helaas niet toegankelijk aangeleverd. Neem contact op met nora@ictu.nl als dat problemen oplevert, dan zoeken we samen een oplossing.

Algemeen voor alle uitwerkingen

 • Werk omzetten naar het vaste template format (indien dat nog niet gebeurd is)
 • Bronvermelding aan het einde van de template (verwijzingen naar Beleidskaders ect.)
 • AP’s kunnen betrekking hebben op alle lagen van het Vijflaagsmodel en meerdere Kernwaarden.

Extra opmerkingen

Jan van Bon: Kernwaarden zijn geen begrippen met een discrete dimensie. Hier lopen minimaal 3 dimensies doorheen (relatie, doel kwaliteit). Het is onmogelijk dat de begrippen niet overlappen.

Vertrouwen

 • Vraag: Vertrouwen -> Betrouwbaar (consistent met terminologie van de andere Kernwaarden)
 • Vraag: Moeten we Veilig en Vertrouwen uit elkaar trekken?
 • Alle AP’s hebben eigenlijk een relatie met Kernwaarde vertrouwen.
 • Wellicht kan er worden gekeken of sommige AP’s niet anders geformuleerd kunnen worden, zodat ze meer aansluiten.
 • Vertrouwen en Veilig zijn uit elkaar getrokken; Veilig is een van de componenten van Vertrouwen.
 • Security wilden Robert en Aty terugzien in Vertrouwen.
 • Vertrouwen, daar hoort de mens bij.
 • Veilig heeft vooral te maken met wat je doet om te maken dat mensen, systemen etc. echt beschermd worden tegen negatieve invloeden. (Dienstverlening)
 • Vertrouwen en Veilig zijn minstens twee kanten van dezelfde medaille.

Veilig

 • Veilig is iets dat je geregeld moet hebben, zodat je de dienst (daarna) kan aanbieden.
 • Beschikbaarheid heeft met vertrouwen te maken; je neemt veiligheidsmaatregelen zodat anderen niet de beschikbaarheid van diensten kunnen beschadigen.
 • On-beschikbaarheid kan ook leiden tot onveiligheid, omdat de dienst beschikbaar moet zijn om iets veilig te stellen.
 • Veilig heeft niet alleen met afnemers te maken maar ook bij de aanbieder.
 • Het is ook een ketending; de hele keten moet veilig zijn. Aan de voorkant moet je je ook afvragen, wanneer je over sourcing nadenkt, of je daarmee voldoende rekening hebt gehouden met veiligheidsaspecten als gevolg van outsourcen van kernactiviteiten of kerninformatie, waarvoor je als organisatie verantwoordelijk bent.
 • Ralph: We moeten proberen duidelijk te zijn in wie de actoren zijn.
 • Reactie Laurens: Veilig als Kernwaarde is iets dat je hoopt dat in de breedte overheid geadopteerd gaat worden. Hier is het geredeneerd vanuit de dienst, de afnemer en de aanbieder.
 • Er moet een verschil kunnen worden gemaakt tussen politiek en overheid, maar daardoor veranderd te waarde niet.

Toekomstbestendig

Toelichting; Charmante verwoording, omdat het woord ‘we’ wordt gebruikt. Actieve benadering kiezen. Omschrijving verbreden naar andere overheidsorganisaties. Suggesties:

 • Toekomstbestendig betekent ook dat informatie blievend toegankelijk is voor iedereen die hier (een gerechtvaardigd) belang bij heeft en zo lang als noodzakelijk.
 • De dienstverlening van de overheid naar burgers en bedrijven is op de toekomst voorbereid.

Doeltreffend

Twee versies van de omschrijving:

 1. De dienstverlening, handhaving en toezicht van de overheid naar burgers en bedrijven is er op gericht om de mate waarin het beoogde doel wordt gerealiseerd te maximaliseren.
 2. De dienstverlening van de overheid voldoet maximaal aan hetgeen de samenleving, bedrijven en burgers van deze dienst verwachten.

De essentie is dat je het doel bereikt dat je voor ogen hebt.

Vraag: Begrijpelijk en overzichtelijk naar doelmatig i.p.v. doeltreffend? Antwoord: Nee want je kan bij deze (Doeltreffend; dus effectiviteit) meten of het doel is bereikt.

Suggestie: Toevoegen dat het meetbaar is in de omschrijving.

Onderbouwing om ‘handhaving en toezicht’ weg te laten: Beschrijving van dienst is al: Een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemers).

Doelmatig

De dienstverlening is zodanig opgezet dat met minimale middelen het beoogde doel wordt bereikt.