Baseline Informatiehuishouding Gemeenten 2012

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken 
Bron.png
Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.

Eigenschappen

Publicatiedatum2012/02/02
OrganisatieKing, in opdracht van VNG
Externe verwijzinghttps://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/archieven/publicaties/baseline-informatiehuishouding-gemeenten
ToelichtingDe Baseline Informatiehuishouding Gemeenten is het algemene, voor alle gemeenten en onderdelen daarvan - ook samenwerkingsverbanden en uitvoerende diensten - geldende normenkader voor informatiebeheer, dat de toegankelijkheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie bevordert. Het is een overzicht van bestaande kaders op dit gebied en geeft aan hoe die ingezet kunnen worden. Het is een handreiking voor gemeenten om grip en sturing te krijgen op het informatiebeheer.
Laag binnen vijflaagsmodel1

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Baseline Informatiehuishouding Gemeenten 2012Is gerelateerd aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt