Beheersregels

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken 
Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.

Eigenschappen

IDBeheersregels
Publicatiedatum2013/01/01
Externe verwijzinghttp://wetten.overheid.nl/BWBR0007748/HoofdstukV_Artikel14
BrontypeWet of ministerieel besluit
ToelichtingDe bestuurlijk verantwoordelijken voor het archiefbeheer van een overheidsorganisatie (zorgdragers) stellen volgens artikel 14 van het Archiefbesluit beheersregels vast voor het beheer van hun archiefbescheiden. In de beheersregels moeten alle verantwoordelijkheden rond het archiefbeheer zijn vastgelegd. Ze zijn van toepassing op alle onderdelen van de organisatie, inclusief zelfstandige organisatieonderdelen zoals agentschappen, buitendiensten en regiokantoren en ze zijn voorzien van een toelichting. De beheersregels moeten worden aangepast bij veranderingen in de organisatie. De huidige versie van het Archiefbesluit is uit 1995, met de laatste wijziging in 2013. De link verwijst altijd naar de huidig geldende versie.
Laag binnen vijflaagsmodel1

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
BeheersregelsIs gerelateerd aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt