Een overheid die niet meer kost dan nodig is

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
NORA doelen beschrijven de gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven.

Eigenschappen

IDDS05
RationaleBurgers en bedrijven verwachten een overheid die laat zien dat ze, door een goede organisatie en met inzet van moderne hulpmiddelen, haar taken efficiënt vervult. Dit vraagt om samenwerking en samenwerking kost tijd en geld. Toch zijn de voordelen aanzienlijk (voor individuele organisaties en de overheid als geheel):
  • besparingen door gebruik te maken van generieke oplossingen en dubbel werk te voorkomen;
  • kwaliteitswinst door bijvoorbeeld gebruik te maken van eenduidige, betrouwbare gegevens;
  • waarborging van de samenhang tussen ontwikkelingen binnen en buiten de eigen organisatie;
  • standaardisatie. Hierdoor neemt de flexibiliteit toe, omdat de organisatie makkelijker kan samenwerken met andere organisaties, burgers en bedrijven.

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Beleid open standaarden (Drijfveer)MotiveertEen overheid die niet meer kost dan nodig is