Eigenschap:Relevantie

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Het antwoord op de vraag: Wat is <themanaam>?
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 1 page using this property.
d
Op het gebied van Green IT zijn voordelen te behalen tijdens de hele lifecycle van IT producten. Bijvoorbeeld de vermindering van het gebruik van gevaarlijke stoffen zoals Lood, Kwik, Cadmium en Chroom bij de productie wat vervolgens ook in de afvalverweking zijn voordelen heeft. Een ander onderwerp betreft het bouwen van beter software. Zo kan door parallellisatie van software 25-40% aan energie bespaard worden. En ‘Groene’ Data Centers kunnen tot 50% kosten besparen op het energieverbruik. Dit betreft zowel het energieverbruik van de systemen als de energie benodigd voor de koeling door hergebruik van afvalwarmte. Op het gebied van Green IS zijn “slimme” verbeteringen mogelijk van processen, producten en diensten zoals ICT-ondersteuning voor vernieuwing in de Zorg (denk aan gezondheidscontroles en -montering op afstand) en door het beter benutten van de snelwegen- en spoorwegcapaciteit. Hierdoor kunnen burgers sneller hun bestemming bereiken en vindt er tevens minder uitstoot plaats van schadelijke gassen. Verder geven schattingen aan dat de voordelen van het wereldwijd toepassen van Smart Building-technieken, besparingen kunnen worden behaald op energiebesparing van 5.0 109 MWh en vermindering van watergebruik van 261 10<sup>12</sup> l. Lees [[Duurzaamheid en architectuur|hier]] meer over duurzaamheid als architectuurthema en duurzaamheidstriggers.  +