Expertgroep NORA Begrippenkader 20231108

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van Expertgroep NORA Begrippenkader op woensdag 8 november 2023, 10:00-12:00 uur, locatie: Digitaal (Teams).
Doel: Kwaliteit en samenhang van NORA begrippenkader en die van de familieleden meer op elkaar af te stemmen
Doelgroep: Architecten en collega’s uit de publieke sector die zijn geïnteresseerd in het thema Begrippenkader .In deze sessie is het volgende besproken.

  • Bespreking van de review van NL-SBB die we namens deze exportgroep gaan inbrengen bij de opstellers van de standaard. Brian zal het document in deze expertgroep rondsturen
  • Er komt een noodzaak om de expertgroep uitgebreider te ondersteunen om de begrippen en de definities verder te verbeteren, met name vanuit de verschillende domeinen. Bij de komende NORA Gebruikersraad zal alsnog een oproep worden gedaan.
  • Om de begrippen vast te leggen zal dezelfde toolset worden gebruikt als die voor GEMMA en ROSA wordt gebruikt. Dit zijn formulieren, templates en eigenschappen, aangevuld met een RDF-exporter die het begrippenkaders conform NL-SBB kan exporteren voor verder gebruik, of via de wiki-API ter beschikking kan stellen. Deze wiki-extensie willen we ook op de NORA Online gaan gebruiken om het beheer verder mogelijk te maken. Aangezien het een standaard output heeft, kunnen op termijn ook andere tools ingezet worden die deze standaard ondersteunen.
  • We hebben inmiddels gekozen om ISO 704:2022 te gebruiken als eerste versie van een conventie om begrippen op een eenduidige en goede manier te beschrijven.
  • Verder moeten we in de toekomst ook tot een beheerproces komen.
  • In de verdere doorontwikkeling van het NORA Begrippenkader moeten we rekening houden met de ontwikkelingen rondom de Core Vocabularies van de EU