GWSW

Uit NORA Online
FS:Gwsw
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
GWSW is een woordenboek over systemen en processen op het gebied van stedelijk (afval)waterbeheer, zoals stedelijk wateren en riolering. Door scherp afgesproken termen en begrippen te gebruiken, kan informatie makkelijk en foutloos tussen gemeenten, waterschappen en bedrijven worden uitgewisseld. En dat is belangrijk om in controle te zijn. Dankzij GWSW kunnen kwalitatieve beslissingen genomen worden over waterbeheer in steden.
Over de standaard
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Beschrijving Uniform vastleggen, uitwissel en hergebruiken van gegevens in het stedelijke waterbeheer.
Uitleg
Nut In het beheer van stedelijk water en riolering worden gegevens steeds belangrijker. Meerdere ketenpartijen zijn betrokken bij het beheer van stedelijk water en riolering, denk hierbij aan gemeenten, bedrijven en waterschappen. Het doelmatig managen van (afval)watersystemen vereist een gemeenschappelijk taal. Ook de maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de bouwopgave vereisen een (digitale) integrale aanpak, waarbij gezamenlijke gegevensdefinities een voorwaarde zijn.
Werking Het GWSW is een ontologie, een speciale datastructuur die assets, systemen en (beheer)processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft. Het is een open datastandaard volgens het linked data principe. Het GWSW is onderdeel van het Semantisch Web en is gemodelleerd in RDF/RDFS/OWL-2.
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Waterbeheer
Detailinformatie
Beheerorganisatie RIONED
Uitstekend beheerJa
Specificatiedocument https://data.gwsw.nl/
Volledige naam Gegevenswoordenboek Stedelijk Water
Versie 1.5.2
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Schoon water en beschermde bodem

Relatie met andere standaarden
  Toelichting

  De versiewijziging van versie 1.4 naar 1.5.1 voegt een aantal modules aan GWSW toe:

  1. Hydraulisch modelleren
  2. Toepassingen in het Geo-domein
  3. Pre-GWSW versies van GWSW-Maatregelen en GWSW-kentallen, voor het maken van afvalwaterketenprognoses.
  4. Ontsluiting rioleringsdata naar Publieke Dienstverlening op Kaart (PDOK).

  Deze nieuwe modules bieden ondersteuning voor belangrijke beheeractiviteiten van stedelijk waterbeheerders. In alle gevallen betreft het aanpassingen in termen en definities van de minimale dataset voor uitwisseling tussen partijen, wijzigingen ten behoeve van kwaliteitseisen van datasets en aanpassingen in het uitwisselformaat.

  In versie 1.5.1 zijn ten opzichte van voorgaande versies aanpassingen opgenomen in het informatiemodel en het bijbehorende uitwisselformaat RibX naar aanleiding van veranderingen in de landelijke werkwijze voor rioolinspectie volgens de Europese norm EN13508-2.
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen
  Functioneel toepassingsgebied GWSW moet worden toegepast op het uniform uitwisselen van gegevens in het stedelijke waterbeheer betreffende de verwerking van hemelwater en de inzameling en het transport van afvalwater en overtollig grondwater.
  Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
  Toelichting bij opname
  Datum van aanmelding 2019-04-15
  Datum van besluit 2020-03-23
  Europese status (MSP) Nee
  Documentatie
   Forum-Adviezen
   Advies aan beheerder
   Adoptieadviezen
   Leveranciers
   bijlagen:
   Copyright
   Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero

   Datum van besluit versie 1.5.1: 29-04-2021