MIM

Uit NORA Online
FS:Mim
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Aanbevolen
Beschrijving Standaard voor metamodellering
Uitleg
Nut MIM (Metamodel voor Informatiemodellering) dient als gemeenschappelijk vertrekpunt voor het opstellen van informatiemodellen, zodat informatiemodellen en de daarop gebaseerde standaarden voor gegevensuitwisseling meer compatibel worden. MIM voorziet enerzijds in duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt anderzijds ruimte aan de verschillende niveaus van modellering.
Werking Een metamodel is een model van een model. Het definieert een verzameling van modelleerconstructies in de vorm van bouwstenen oftewel modelelementen, met bijbehorende betekenis en bijbehorende afspraken omtrent hoe deze toe te passen. Volgens een metamodel kunnen informatiemodellen gemaakt worden die op hun beurt weer ten grondslag liggen aan standaarden voor de uitwisseling van gegevens. Het metamodel is dus een standaardtaal waarin je informatiemodellen op een uniforme manier beschrijft. Deze metataal beschrijft als het ware de grammatica en de syntax van de modelleertaal, en geeft daarmee kaders aan deze informatiemodellen.
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Informatiemanagement
Detailinformatie
Beheerorganisatie Geonovum
Uitstekend beheerJa
Specificatiedocument https://docs.geostandaarden.nl/mim/mim/
Volledige naam Metamodel voor informatiemodellering
Versie 1.2
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Uitwisselingsfundament

Relatie met andere standaarden
  Toelichting

  Afhankelijk van de sector overlapt het toepassingsgebied van MIM deels met dat van andere standaarden:

  • NEN 3610 voor het Geo-domein; deze standaard is onderdeel van de Geostandaarden op de ‘pas toe of leg uit’ lijst.
  • NTA 8035:2020, NEN 2660-1, CEN TC442/WG4/TG3 SML en ISO 12006-3 voor het domein van de bebouwde omgeving. Van deze standaarden is een deel nog in ontwikkeling.

  NEN en Geonovum doen reeds inspanningen om NEN 3610, NEN 2660-1 en MIM op elkaar af te stemmen. Zo zijn zowel NEN 3610 als MIM in 2020 in overeenstemming met NTA 8035 en NEN 2660-1 aangepast voor linked data toepassingen.

  De experts roepen NEN en Geonovum op om te blijven samenwerken aan de compatibiliteit van NEN 3610, NEN 2660-1 en MIM, en te onderzoeken hoe een fundamentele (top-level) ontologie kan worden ingepast in MIM.
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen https://www.forumstandaardisatie.nlhttps://www.geonovum.nl/geo-standaarden/metamodel-informatiemodellering-mim/metamodel-voor-informatiemodellering-mim
  Functioneel toepassingsgebied MIM kan worden toegepast bij het opstellen en beheren van conceptuele en logische informatiemodellen.
  Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
  Toelichting bij opname
  Datum van aanmelding 2018-10-25
  Datum van besluit 2021-07-07
  Europese status (MSP) Nee
  Documentatie
   Forum-Adviezen
   Advies aan beheerder
   Adoptieadviezen
   Leveranciers
   bijlagen:
   Copyright
   Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero