FS:SEPA

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze gegevens zijn overgenomen van de pagina forumstandaardisatie.nl/standaard/SEPA
Over de standaard
Beschrijving Betalingsgegevens
Lijst status Archief
Uitleg
Nut De Europese Unie streeft naar een interne markt voor betalingsverkeer, zonder grenzen. De SEPA-standaarden zijn bedoeld om het giraal betalingsverkeer binnen Europa goed op elkaar af te stemmen (incl.binnenlands betalingsverkeer). De voordelen van de SEPA-standaarden zijn eenvoudigere internationale betalingen, ruimere overstapmogelijkheden naar andere (buitenlandse) banken en verhoogde kwaliteit van betalingsinformatie. 
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting Deze standaard is inmiddels verwijderd van de lijst met standaarden ivm Europese wetgeving waardoor alle Europese lidstaten deze standaarden hebben geadopteerd.
TrefwoordenFinanciële administratie
Detailinformatie
BeheerorganisatieEuropean Payments Council
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocumenthttp://www.europeanpaymentscouncil.eu/
Volledige naamSEPA Credit Transfer Rulebook SEPA Direct Debit Rulebook
Version4.1
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
DomeinE-facturatie en Administratie
Relatie met andere standaarden
Toelichting
Toetsingsinformatie
HulpmiddelenBetaalvereniging Nederland heeft een Nederlands profiel ontwikkeld voor de SEPA-standaarden: “Implementation Guideline(s) for the Netherlands”.

 

In Europese regelgeving zijn voor SEPA interoperabiliteitseisen geformuleerd waarin met name de standaarden IBAN, BIC en ISO 20022 XML terugkomen. Dit is onder andere vastgelegd in de Europese verordening “tot vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009”.
Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening Toepassingen betrokken bij giraal betalingsverkeer in Euro binnen de SEPA landen (inclusief binnenlands betalingsverkeer)
Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs. Overheden en instellingen uit de (semi) publieke sector
Toelichting bij opname Vanwege succesvolle adoptie is opname op de 'pas toe of leg uit'-lijst niet meer nodig. Vandaar dat standaard in april 2015 is verwijderd van de lijst.
Datum van aanmelding11-11-2010
Datum van besluit22-04-2015
Europese status (MSP)Ja
Documentatiehttps://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Aanmelding%20SEPA.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Expertadvies%20SEPA.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Verzamelde%20reacties%20publieke%20consultatie%20SEPA.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Forumadvies%20opname%20SEPA.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/College%20besluit%20opname%20SEPA.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Notitie%20verwijdering%20SEPA.pdf
Forum-Adviezen
Advies aan beheerder
AdoptieadviezenBij de opname op de "pas toe of leg uit"-lijst heeft het College Standaardisatie een oproep gedaan aan:

de bancaire sector om initiatief te nemen voor implementatieondersteuning en voor verdere standaardisatie;
SEPA Nederland om operationele aspecten van de migratie te verbeteren en ervoor te zorgen dat ervaringen worden gedeeld.
de Nederlandse overheid om de betrokkenheid van Nederland bij de (door-) ontwikkeling van de SEPA-standaarden te vergroten. Dit kan middels een afvaardiging van de Nederlandse overheid in het Stakeholder Forum of het voordragen van een Nederlands onafhankelijk lid in het Scheme Management Committee. Het ministerie van Financiën lijkt voor beide activiteiten de meest aangewezen partij.

Deze activiteiten zijn opgepakt en ingevuld.
Leveranciers