SHA-2

Uit NORA Online
FS:Sha-2
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Aanbevolen
Beschrijving authenticatie en integriteitscontrole
Uitleg
Nut SHA-2 (Secure Hash Algorithm 2) behoort tot de zogenaamde cryptografische hash algoritmen die uit een willekeurige hoeveelheid gegevens (bijvoorbeeld een stuk tekst) een unieke vingerafdruk (van een vaste vooraf vastgestelde lengte) kunnen genereren. Een wijziging in de gegevens zal leiden tot een wijziging in de vingerafdruk. Bovenstaande eigenschappen maken dat deze algoritmen bij uitstek geschikt zijn voor het gebruik in bepaalde beveiligingstoepassingen, zoals een elektronische handtekening.
Werking De cryptografische hash functies zijn wiskundige bewerkingen uitgevoerd op digitale gegevens. Door de berekende "hash" te vergelijken met de bekende hashwaarde kan de integriteit van de gegevens worden bepaald. Immers een wijziging in de gegevens zal een compleet andere hash-waarde opleveren. Een belangrijk aspect is dat het een ‘one-way’ werking heeft. Vanuit een berekende hash waarde is het zo goed als onmogelijk om naar de oorspronkelijke gegevens terug te rekenen.
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Informatiebeveiliging, Internet
Detailinformatie
Beheerorganisatie ISO
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=67116, http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.180-4.pdf
Volledige naam
Versie ISO/IEC 10118- 3:2016
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein
Relatie met andere standaarden
  Toelichting
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen
  Functioneel toepassingsgebied Cryptografisch hashalgoritme ten behoeve van authenticatie en integriteitscontrole.
  Organisatorisch werkingsgebied
  Toelichting bij opname November 2016 is besloten om de 2004 versie te vervangen door de meest recente 2015 versie van het NIST en 2016 versie van ISO. SHA-0 is volstrekt onveilig, SHA-1 wordt inmiddels ook breed als onveilig beschouwd en dient niet meer te worden gebruikt. SHA-2 is momenteel de gangbare standaard, in diverse varianten met verschillende lengtes van de hash, bijvoorbeeld SHA-256 en SHA-512. SHA-3 heeft een heel nieuw algoritme en is recent als FIPS 202 gepubliceerd.
  Datum van aanmelding 2016-01-27
  Datum van besluit FS:2016-11-15
  Europese status (MSP) Nee
  Documentatie
   Forum-Adviezen
   Advies aan beheerder
   Adoptieadviezen SHA-2 vervangt MD5 op de lijst met gangbare standaarden. MD5 wordt afgeraden i.v.m. beveiligingsproblemen.
   Leveranciers
   bijlagen:
   Copyright
   Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero