Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt een verwerkingsactiviteitenregister bijgehouden

Uit NORA Online
ISOR:Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt een verwerkingsactiviteitenregister bijgehouden
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Bij het verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. van persoonsgegevens wordt, zoals gesteld vanuit het AVG, een verwerkingsactiviteitenregister bijgehouden.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Gebeurtenissen registreren via de conformiteitsindicator beoordelen.

Grondslag