Ketensturing/over

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Download de definitieve versie van dossier Ketenbesturen (1.0) Icons-mini-file acrobat.gif.

Dossier 'Ketens de baas'

Ketens de baas’ is in eerste instantie bestemd voor bestuurders, maar kan ook voor andere betrokkenen bij de ontwikkeling en werking van een keten of andere vorm van organisatieoverstijgende samenwerking een rol spelen. Het biedt handvatten voor de inrichting van ketensturing.

Het leidende gezichtspunt voor dit katern is dat de ‘hardware’ binnen ketens niet gevormd wordt door computers, maar door de ‘soft skills’ van de ketenspelers. Het zijn hun vaardigheden en kwaliteiten die doorslaggevend zijn voor het ontstaan van succesvolle ketensamenwerking, en niet de technologie. Het katern wil vanuit dit gezichtspunt de ketenpartijen ondersteunen bij het inrichten en implementeren van ketensturing.

Vanzelfsprekend is elke keten uniek. Er bestaat geen vaste handleiding, laat staan een standaard organisatie- of besturingsmodel voor ketens. Dit katern gaat uit van het standpunt dat er geen ‘beste oplossing’ bestaat voor ketensamenwerking maar dat verschillende ketens verschillende vormen van organisatie en besturing behoeven. Het katern biedt derhalve geen normatief voorschrift. Het levert, met het aanbieden van in de praktijk toegepaste en gevalideerde bouwstenen, een bijdrage aan een algemene besturingsvisie met praktische aanwijzingen voor een besturingsaanpak. Op basis daarvan kunnen ketenpartners hun eigen ‘keten de baas’ worden én blijven.


De auteurs

  • Valentijn Crijns is werkzaam bij de Belastingdienst en NMI-registermediator. Hij is gespecialiseerd in conflictmanagement, projectmanagement en het begeleiden van samenwerkingstrajecten.
  • Erik Ruiterman is managing partner bij NOVARE consult B.V. en is intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van de loonaangifteketen. Zijn expertise ligt onder meer op het inrichten en begeleiden van organisatieoverstijgende samenwerking.
  • Menno Aardewijn is business consultant bij UWV en zelfstandig ondernemer bij Aardewijn Procesbegeleiding & Advies. Zijn specialiteit is het begeleiden van managementteams rond thema’s als visievorming, leiderschap, (keten)besturing en samenwerking.
  • Ard-Pieter de Man is Hoogleraar Management Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam en rector van SIOO. Hij is gespecialiseerd in onderzoek, opleiding en consulting op het gebied van samenwerking tussen organisaties.