NL Digibeter Toolbox voor Ethisch Verantwoorde Innovatie

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenEigenschappen

BeschrijvingDe Toolbox voor ethisch verantwoorde innovatie helpt ontwikkelaars en bestuurders op weg in wat er nodig is voor ethisch verantwoorde innovatie; dus met respect voor belangrijke publieke waarden en grondrechten. Aan de hand van zeven heldere kernprincipes geeft de toolbox per principe een aantal concrete adviezen, elk voorzien van verwijzingen naar ‘tools’ (hulpmiddelen, handreikingen, richtlijnen en voorbeelden).
ToelichtingOm haar maatschappelijke taken beter te kunnen vervullen, zet de overheid steeds vaker innovatieve technologieën in. De inzet van deze nieuwe technologieën kan een grote invloed hebben op belangrijke publieke waarden, zoals privacy, rechtsgelijkheid en autonomie. Deze toolbox helpt overheidsorganisaties om op een ethisch verantwoorde manier te innoveren.

Technologieën zoals kunstmatige intelligentie, blockchain en sensoren kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan stevigere dijken, betere zorg of meer veiligheid op straat. Maar het experimenteren en innoveren met nieuwe technologieën kan ook leiden tot ethische dilemma’s.

Het ministerie van BZK heeft zeven kernprincipes opgesteld die overheden helpen op een ethisch verantwoorde manier te innoveren. Voor het hanteren van deze principes geef deze toolbox per principe een aantal concrete adviezen, elk voorzien van verwijzingen naar diverse ‘tools’. Deels zijn dit modellen, methodieken en leidraden die overheden direct in hun eigen situatie kunnen inzeten. Deels zijn het inspirerende praktijkvoorbeelden of rapporten met belangrijke inzichten en ontwikkelingen.
De 7 principes zijn:

  1. Zet publieke waarden centraal;
  2. Betrek burgers en andere belanghebbenden;
  3. Zorg dat je relevante wet- en regelgeving respecteert;
  4. Let op de veiligheid van technologie;
  5. Gebruik goede kwaliteit data, algoritmes en analysemethoden;
  6. Wees transparant en leg verantwoording af;
  7. Monitor, evalueer en stel bij.
Externe verwijzinghttps://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/toolbox-ethisch-verantwoorde-innovatie/
Laag binnen vijflaagsmodel1
Status actualiteitActueel
Publicatiedatum2019/09/01

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt