Planning updates lijsten Forum Standaardisatie

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!'


Planning updates lijsten Forum Standaardisatie

Forum Standaardisatie stelt ieder jaar een jaarplanning vast. Hieronder vind je de jaarplanning voor 2018 en voorjaar 2019.

Planning updates lijst najaar 2018

Datum Activiteit
uiterlijk 30 april 2018 Aanmelding van standaard voor opname, wijziging of verwijdering
Binnen 3 wk na aanmelding Intakegesprek met de aanmelder
18 juni Forum Standaardisatie besluit over inbehandeling nemen
Eind juni Bijeenkomst expertgroep
Juli Opstellen expertadvies
6 aug - 10 sept Expertadvies in openbare consultatie
11 sept tot 18 sept Expertadvies en reacties uit de consultatie worden verwerkt tot een advies aan het Forum Standaardisatie
10 oktober Forum Standaardisatie stelt het advies aan het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) vast
datum nog onbekend Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) neemt besluit

Planning updates lijst voorjaar 2019

Datum Activiteit
uiterlijk 22 oktober 2018 Aanmelding van standaard voor opname, wijziging of verwijdering
binnen 3 wk na aanmelding Intakegesprek met de aanmelder
13-dec-18 Forum Standaardisatie besluit over in behandeling nemen
eind januari 2019 Bijeenkomst expertgroep
begin februari 2019 Opstellen expertadvies
23 februari tot 23 maart Expertadvies in openbare consultatie
23 maart tot 30 maart Expertadvies en reacties uit de consultatie worden verwerkt tot een advies aan het Forum Standaardisatie
25-apr Forum Standaardisatie stelt het advies aan het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) vast
datum nog onbekend Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) neemt besluit

De meest actuele jaarplanning staat onderaan de pagina Toetsen van standaarden bij Forum Standaardisatie.