Publieke taak

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Tekening van boek met a en z er op
Onderdeel van Begrippenkader NORA


Beschrijving: Een taak die het bestuursorgaan uitvoert voor de behartiging van een publiek of algemeen belang.

Bron: Informatieblad 'verplicht gebruik GBA-gegevens' van Agentschap BPR
Vastgesteld in: Stelselarchitectuur van het Heden
Toelichting: Het gaat om taken waarbij het bestuursorgaan handelt in de hoedanigheid van overheid (overheidsoptreden). De verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan voor de uitvoering van een publieke taak kan blijken uit een wettelijke grondslag, een ministeriële regeling, een besluit, enz.


Wordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Ja