ROSA (Referentie Onderwijs Sector Architectuur)

Uit NORA Online
(Doorverwezen vanaf ROSA (Referentie Onderwijs Sector Architectuur))
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
Brian Dommisse, Henk Nijstad (beiden Kennisnet) info@edustandaard.nl
Status
Actueel
Publicatiedatum
2022-12-08
Beheerder
Edustandaard
Uitleg architecturen
Zie NORA Familie


Beschrijving

De ROSA richt zich als onderwijsbrede ketenreferentiearchitectuur op het gehele onderwijsdomein en dan met name op die zaken die gemeenschappelijk zijn in dat onderwijsdomein (of meerdere delen daarvan) als het gaat om samen te werken in ketenprocessen als ook op (onderwijs)sectoroverstijgende aspecten van informatievoorziening. De ROSA is te beschouwen als een knooppunt waar de architectuurkennis vanuit de onderwijsdomeinen en -sectoren samenkomt.

ROSA's missie is het bevorderen van samenwerking tussen ketenpartners op het vlak van informatievoorziening binnen onderwijsdomeinen en tussen onderwijsdomeinen middels:

  • De ROSA fungeert als gids in het onderwijs als het gaat om het vinden van relevante architectuurconcepten als doelen, principes, kaders en modellen en andere artefacten zoals ketenprocessen, ketenvoorzieningen en ketensamenwerkingen.
  • De ROSA geeft de samenhang weer tussen concepten en andere artefacten.
  • De ROSA maakt inzichtelijk wat er speelt ten aanzien van de informatie-uitwisseling en de randvoorwaarden en afspraken die daarvoor gelden.
  • De ROSA maakt gebruik van een modulaire architectuuraanpak, waarbij expertwerkgroepen (onder andere fungerend onder Edustandaard) invulling geven aan deze modules maar waarbij wel is geborgd dat deze modules op elkaar aansluiten.
  • De ROSA werkt actief samen met de verschillende sectorale referentiearchitecturen en doelarchitecturen aan de samenhang tussen deze referentiearchitecturen.
  • De ROSA zorgt voor verbinding tussen diverse (keten)initiatieven in het onderwijs doordat die initiatieven gebruikmaken van de ROSA en/of baseren zich op (onderdelen uit) de ROSA.

De vernieuwde ROSA is op 8 december 2022 goedgekeurd door de Standaardisatieraad van Edustandaard.

Documentatie


Contact

Brian Dommisse, Henk Nijstad (beiden Kennisnet) info@edustandaard.nl

Afbakening en raakvlakken

Werkingsgebied: Onderwijs

Relevant binnen

Domein Onderwijs en wetenschap,

Gerelateerd aan:

Kernmodel Onderwijs Informatie (KOI), ROSA Begrippenkader, FORA (Funderend Onderwijs Referentie Architectuur), HORA (Hoger Onderwijs Referentie Architectuur), MORA (Middelbaar beroepsOnderwijs Referentie Architectuur), Referentiearchitectuur educatieve contentketen

In opbouw zijnd overzicht duiding van NORA in ROSA