Standaarden informatievoorziening strafrechtsketen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Logo NORA Familie

Standaarden informatievoorziening Strafrechtsketen maakt deel uit van de NORA Familie.
Publicatiedatum: 2015/07/30

Beheerder: Ministerie van Veiligheid en Justitie
Contactpersoon: Dick Groeneveld


Beschrijving

Standaarden in de strafrechtsketen geven een nadere invulling van overheidsbrede en MVenJ-brede afspraken en normen toegespitst op de informatievoorziening in de strafrechtsketen. Hiermee weten projectleiders en beheerders over welke aspecten we het al eens zijn en op welke wijze we de inrichting van berichtenuitwisselingen en ketenvoorzieningen vorm geven.

De standaardenlijst geeft overzicht van alle relevante standaarden, afspraken en normen die voor de informatievoorziening in de strafrechtsketen relevant zijn en dienen te worden nageleefd. Standaarden vormen een van de belangrijkste bouwstenen voor het realiseren van een keteninformatievoorziening.

Documentatie

Ketenafspraken binnen de strafrechtsketen:

Overzicht: **Overzicht ketenafspraken vastgesteld in CIS 1 november 2014** (PDF, 354 kB)

Overzicht: **Brochure Standaarden Strafrechtsketen februari 2014** (PDF, 173 kB)

Beheerprocessen voorzieningen strafrechtsketen 8 september 2009 (PDF, 230 kB)

Gegevenswoordenboek strafrechtsketen (interoperabiliteitsomgeving voor bevoegden, beperkt toegankelijk)

Informatiebeveiligingsafspraken IWPI 29 augustus 2012 (PDF, 125 kB)

Justitiebrede Asynchrone berichtenuitwisseling 2.0 29 juni 2007 alsmede JUstitie BErichtenService (extern)

Normen documentcontrole 1.1. 12 oktober 2007 (PDF, 266 kB)

Vastlegging Papillairlijnbeelden Vastgesteld CIS 8oktober 2014 (PDF, 424 kB)

Protocol ID vaststelling 5 februari 2013 (PDF, 144 kB)

Raamwerk en stappenplan gegevenskwaliteit strafrechtsketen 25 maart 2015 (PDF, 659 kB)

Richtlijn gelaatsfotografie eind 2012 (PDF, 533 kB)

Contact

Dick Groeneveld


Afbakening en raakvlakken

Werkingsgebied: Strafrechtketen, Openbare Orde en Veiligheid

Relevant binnen

Domein Defensie, Domein Openbare orde en veiligheid, Domein Rechtspraak,

Gerelateerd aan:

MARIJ (ModelArchitectuur Rijksoverheid), Referentiearchitectuur Jeugdketens