Stelsel van Basisregistraties (Begrip)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Beschrijving: Het geheel van afspraken en voorzieningen gericht op het doelmatige en efficiënte beheer van een beperkt aantal gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de taken van de overheid, vastgelegd in gegevensverzamelingen met een wettelijke basis (de basisregistraties), inclusief hun onderlinge samenhang en de gemeenschappelijke voorzieningen die nodig zijn voor verzameling, verspreiding en gebruik.


Bron: Stelselarchitectuur van het Heden
Vastgesteld in: Stelselarchitectuur van het HedenWordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Ja