Stuurgroep 17-02-2017

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Bijeenkomst van Software voor data op het web community op vrijdag 17 februari 2017, 10:00-11:00, locatie: Skype. .

Verslag Stuurgroep Software voor data op het web community


Globaal programma werkconferentie 7 april bekend.

Stuurgroep[bewerken]

Aanwezig: Wouter Beek, Eric Brouwer, Arjen Santema

1) Verslag en actiepunten Stuurgroep 27-01-2017.

 • geen opmerkingen over het verslag.

2) Management commitment. Arjen heeft in een overleg tussen Frank Tierolff (bestuurder Kadaster) en Kor Brandt (directeur DUO) de animo voor een management round table tijdens Semantics 2017 gepeild. Beiden vonden dit een goed plan.

3) Community meeting 7 april.

 • De doelgroep bestaat uit:
  • de ontwikkelaars en gebruikers van software die via de community wordt gedeeld.
  • de beheerders van verschillende (community)portalen die samenhangen met de data-op-het-web community. Dat is in de eerste plaats de beheerder van het PLDN, maar ook de beheerder van de KING software catalogus.
 • Globaal programma:
  • Een algemene inleiding, bijvoorbeeld over data virtualisatie als breder kader. Steven Gort kan hier iets over laten zien. Dat is nog geen “open source” tooling, maar kan op termijn wellicht door de community worden opgepakt.
  • Daarnaast verschillende thema’s die we per tool (Yasgui, LDT, LDP) kunnen concretiseren:
   • Richtlijnen voor een SLA. Als een bug wordt gevonden is het handig als je een beherende partij kunt aanspreken die deze oplost. Elke tool heeft chief committer en een organisatie die dat adopteert en de SLA regelt. Nu zijn dat Ordina voor het LDT en Triply voor Yasgui. Maar in een open community kunnen ook andere organisaties kunnen dergelijke diensten gaan aanbieden. Voor Yasgui zijn er al dergelijke SLA’s die als voorbeeld kunnen dienen. Yasgui wordt in vrijwel elke linked data toepassing gebruikt.
   • inrichting OTA straat voor ontwikkeling vanuit de community. Er zijn organisaties die voor dit doel serverruimte beschikbaar stellen als het om open source software gaat. Voor Yasgui is een dergelijke omgeving er al.
   • met specifieke aandacht voor een regressietest, die chief committers in staat stelt vlot nieuwe bijdragen te accepteren. Triply gaat hier ver in, naast een regressie-test worden ook de usability-testen automatisch uitgevoerd. Ook voor het LDT moet iets dergelijks worden ingericht.
   • Specifiek voor het LDT is behoefte aan een programma voor doorontwikkeling van de tooling.
 • Facilitair:
  • De kerkzaal van de VU is beschikbaar (Wouter maakt de reservering definitief)
  • lunchkosten voor NORA
  • publicatie aankondiging op NORAonline.nl

4) Actiepunten:

 • Eric - aan Steven vragen welke uitkomsten van de PLDN bijeenkomst op 9feb: behoefte aan LD op het web?
 • Wouter –juridische aspecten van de SLA laten onderzoeken
 • Laurens – pres YASGUI voorbereiden
 • Marco – pres LD Theatre voorbereiden
 • Ali – pres LD Reactor voorbereiden
 • Eventueel: Steven demo DV en LD laten voorbereiden

5) Volgende meeting: 24 februari 2017, opnieuw via Skype