Workshop Vernieuwing APs 8 maart 2021

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van Werkgroep NORA Architectuur Principes op maandag 8 maart 2021, 15.00-17:00 uur, locatie: digitaal via Teams.
Doel: Verder verbeteren van de NORA APs (Kernwaarden)
Doelgroep: Deelnemers werkgroep NORA Architectuur Principes
Contactpersoon: nora@ictu.nl .Workshop Vernieuwing Architectuur Principes

Workshop in het vervolg op de eerder goedgekeurde NORA Kernwaarden. In de workshop wordt nader invulling gegeven aan de verdere verbetering van de NORA APs. Gestart wordt met het bepalen welke APs bijdragen aan welke NORA Doelen en daarmee aan de NORA Kernwaarden. Met andere woorden: welke APs missen we nu, want de Kernwaarde Toekomstbestendig met bijbehorende Doelen Wendbaar, Innovatief en Duurzaam zijn nieuw binnen de NORA.

Vervolgens worden de APs verbonden met de vijf architectuurlagen conform het NORA 5-laagsmodel.