Duurzame Toegankelijkheid: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
(eerste invulling aangepast)
(sjabloon voor weergave agenda- en nieuwsblok toegevoegd)
 
(87 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{Digitale Toegankelijkheid intro}}
+
<noinclude>[[Categorie:Landingspagina's thema]]</noinclude>__NOTOC__{{agenda categorie|Duurzame Toegankelijkheid}}{{Nieuwsblok categorie|Duurzame Toegankelijkheid}}
 
<div class="themapagina">
 
<div class="themapagina">
Duurzame toegankelijkheid is.. (herkenbaarheid)
+
[[Image:Digitale_duurzaamheid_en_digitaal_erfgoed.png‎|thumb|300px|right|]]
  
==Waarom toepassen?==
+
==Wat is Duurzame Toegankelijkheid?==
De redenen waarom voordeel voor organisatie
+
Duurzame toegankelijkheid wil zeggen: informatie is vanaf het moment van ontstaan beschikbaar en bruikbaar voor iedereen die daar recht op heeft en voor zolang noodzakelijk is. Burgers, bedrijven, ambtenaren, journalisten en bijvoorbeeld onderzoekers kunnen de informatie die ze nodig hebben vinden, raadplegen en interpreteren. Niet alleen nu, maar ook over pakweg 100 jaar.
  
</div>
+
==Waarom is Duurzame Toegankelijkheid van belang?==
 +
Informatie is een belangrijk product van het handelen van de overheid. Vanuit verschillende perspectieven is de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie van groot belang:
 +
* '''Dienstverlening'''. Voor een goede dienstverlening is informatie over die diensten essentieel. Zodat burgers en bedrijven weten wat de dienst inhoudt, hoe ze er gebruik van kunnen maken en hoe het met de uitvoering van de dienst staat.
 +
* '''Verantwoording'''. De overheid moet inzage kunnen bieden in haar handelen als daar om gevraagd wordt. Bijvoorbeeld bij parlementaire verantwoording, een rechtszaak of omdat burgers en bedrijven geïnteresseerd zijn of een belang hebben bij overheidshandelen.
 +
* '''Participatie'''. Als de overheid wil dat burgers en bedrijven participeren in overheidstaken, dan moeten zij ook over de informatie kunnen beschikken die daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld in de vorm van open data en toegang tot de kennis die de overheid in huis heeft.
 +
* '''Erfgoed'''. Nederland is gebouwd op zijn verleden. Toekomstige generaties willen daarom ook inzicht hebben in ons heden. Zodat ze kunnen leren van wat we nu goed en verkeerd doen. Of simpelweg omdat het mooi is om een geschiedenis te hebben.
 +
Afgezien hiervan zijn overheidsorganisaties op basis van de Archiefwet 1995, artikel 3<ref>[http://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/geldigheidsdatum_03-06-2014 archiefwet 1995] Artikel 3: “De overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.” </ref> verplicht al hun informatie toegankelijk te maken en te houden.
 +
</div>  
 
<br clear="all" />
 
<br clear="all" />
  
Regel 14: Regel 21:
 
!Direct aan de slag
 
!Direct aan de slag
 
|-
 
|-
| style="border:none; padding:5px 0 7px 0; margin-right:0px; vertical-align:top; height:400px" |
+
| style="border:none; padding:5px 0 7px 0; margin-right:0px; vertical-align:top; height:270px" |
Kaders
+
Met welke standaarden en kaders moet je rekening houden? Wat is er al bekend en beschikbaar waardoor je kunt hergebruiken en een vliegende start kunt maken?
  
* [[Principes Duurzame Toegankelijkheid|Principes]]
+
: → {{Bestand met info|Duurzame overheidsinformatie 2015m07d15.pdf|Duurzame overheidsinformatie}}
[[Zaak|Zaak (Begrip)]]
+
: → [[Wat zijn de kaders voor Duurzame Toegankelijkheid?]]
[[Het vullen en archiveren van een zaakdossier|Thema Digitale Duurzaamheid]]
+
: → [https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/standaarden Standaarden]
 +
: → [https://wiki.nationaalarchief.nl/pagina/DUTO:Over Versie 1.0 van het normenkader voor Digitale Duurzaamheid, DUTO]
 
|-
 
|-
 
|[[Image:puzzelstuk.png|250px]]
 
|[[Image:puzzelstuk.png|250px]]
 
|}
 
|}
 +
<div id="Functies" style="overflow:hidden;">
 
{| style="float:left; background-color:#E5F0F9; margin-right:8px; border:none; width:250px"
 
{| style="float:left; background-color:#E5F0F9; margin-right:8px; border:none; width:250px"
 
|-
 
|-
 
!Samen leren & zoeken
 
!Samen leren & zoeken
 
|-
 
|-
| style="border:none; padding:5px 0 7px 0; margin-right:0px; vertical-align:top; height:400px" |
+
| style="border:none; padding:5px 0 7px 0; margin-right:0px; vertical-align:top; height:270px" |
Er zijn diverse overheidsorganisaties die al zaakgericht werken. U kunt van hun ervaringen leren. En ook van de vraagstukken en lopende discussies die daar spelen.
+
Er zijn al diverse organisaties die al werken aan Duurzame Toegankelijkheid.
*  [[Voorbeelden van organisaties die zaakgericht werken]]
+
Een praktijkvoorbeeld is webarchivering bij de provincies:
*  [[Te beantwoorden vragen Zaakgericht Werken]]
+
: → {{bestand met info|Webarchivering_bij_provincies.pdf|Webarchivering bij de provincies}}
[[Bestaand materiaal Zaakgericht Werken]]
+
 
*  [[Toepassen van zaakgericht werken bij beleidsontwikkeling]]
+
Eveneens heeft er een nationaal project een bijdrage geleverd aan digitale duurzaamheid:
*  [[Een voorbeeld van zaakgericht samenwerken | Casus (concept)]]
+
: → [https://archief2020.nl/programmalijn/digitale-duurzaamheid Programmalijn digitale duurzaamheid]
 
|-
 
|-
 
|[[Image:gereedschap.png|250px]]
 
|[[Image:gereedschap.png|250px]]
Regel 41: Regel 50:
 
!Meer informatie & Contact
 
!Meer informatie & Contact
 
|-
 
|-
| style="border:none; padding:5px 0 7px 0; margin-right:0px; vertical-align:top; height:400px"  |
+
| style="border:none; padding:5px 0 7px 0; margin-right:0px; vertical-align:top; height:270px"  |
Links Zaakgericht Werken:
+
Er zijn nieuwe kwaliteitseisen voor duurzame toegankelijkheid (DUTO) opgesteld. Voor meer informatie zie:
  
*  [http://www.youtube.com/watch?v=jSoEKzFuzFw Animatie uitleg 'zaakgericht werken' voor e-Topia]
+
: [[DUTO|DUTO]]
[[Het basisconcept van Zaakgericht Werken]]
 
*  {{Bestand met info|Uitleg DuTo.pdf|Uitleg over DuTo}}
 
  
Dit thema wordt beheerd door experts uit overheid en marktpartijen:
+
Voor meer informatie over dit thema:
[[Duurzame Toegankelijkheid/over|Team Duurzame Toegankelijkheid]]
+
: → Contact: [mailto:contact@nationaalarchief.nl contact@nationaalarchief.nl]
Contactpersoon is NORA beheer,
+
: → Contact: [mailto:nora@ictu.nl nora@ictu.nl]
[mailto:nora@ictu.nl nora@ictu.nl]
 
 
|-
 
|-
 
|[[Image:contact.png|250px]]
 
|[[Image:contact.png|250px]]
 +
|-
 
|}
 
|}
 +
<div style="float:left; margin-right:2px; max-width:380px" class="themapagina">
 +
 +
</div>
 
</div>
 
</div>
 
<references />
 
<references />
<noinclude>{{Duurzame Toegankelijkheid voet}}</noinclude>
+
<noinclude>{{Duurzame Toegankelijkheid voet}}{{Domein toevoegen|Domein Generiek}}
 +
[[Laag binnen vijflaagsmodel::0|  ]]</noinclude>

Huidige versie van 18 jun 2020 om 17:19

Digitale duurzaamheid en digitaal erfgoed.png

Wat is Duurzame Toegankelijkheid?

Duurzame toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. wil zeggen: informatie is vanaf het moment van ontstaan beschikbaar en bruikbaar voor iedereen die daar recht op heeft en voor zolang noodzakelijk is. Burgers, bedrijven, ambtenaren, journalisten en bijvoorbeeld onderzoekers kunnen de informatie die ze nodig hebben vinden, raadplegen en interpreteren. Niet alleen nu, maar ook over pakweg 100 jaar.

Waarom is Duurzame Toegankelijkheid van belang?

InformatieBetekenisvolle gegevens. is een belangrijk product van het handelen van de overheid. Vanuit verschillende perspectieven is de duurzame toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. van overheidsinformatie van groot belang:

  • Dienstverlening. Voor een goede dienstverlening is informatie over die diensten essentieel. Zodat burgers en bedrijven weten wat de dienst inhoudt, hoe ze er gebruik van kunnen maken en hoe het met de uitvoering van de dienst staat.
  • Verantwoording. De overheid moet inzage kunnen bieden in haar handelen als daar om gevraagd wordt. Bijvoorbeeld bij parlementaire verantwoording, een rechtszaak of omdat burgers en bedrijven geïnteresseerd zijn of een belang hebben bij overheidshandelen.
  • Participatie. Als de overheid wil dat burgers en bedrijven participeren in overheidstaken, dan moeten zij ook over de informatie kunnen beschikken die daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld in de vorm van open data en toegang tot de kennis die de overheid in huis heeft.
  • Erfgoed. Nederland is gebouwd op zijn verleden. Toekomstige generaties willen daarom ook inzicht hebben in ons heden. Zodat ze kunnen leren van wat we nu goed en verkeerd doen. Of simpelweg omdat het mooi is om een geschiedenis te hebben.

Afgezien hiervan zijn overheidsorganisaties op basis van de Archiefwet 1995, artikel 3[1] verplicht al hun informatie toegankelijk te maken en te houden.


Direct aan de slag

Met welke standaarden en kaders moet je rekening houden? Wat is er al bekend en beschikbaar waardoor je kunt hergebruiken en een vliegende start kunt maken?

Duurzame overheidsinformatie (PDF, 751 kB)
Wat zijn de kaders voor Duurzame Toegankelijkheid?
Standaarden
Versie 1.0 van het normenkader voor Digitale Duurzaamheid, DUTO
Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken

Er zijn al diverse organisaties die al werken aan Duurzame Toegankelijkheid. Een praktijkvoorbeeld is webarchivering bij de provincies:

Webarchivering bij de provincies (PDF, 222 kB)

Eveneens heeft er een nationaal project een bijdrage geleverd aan digitale duurzaamheid:

Programmalijn digitale duurzaamheid
Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

Er zijn nieuwe kwaliteitseisen voor duurzame toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. (DUTO) opgesteld. Voor meer informatie zie:

DUTO

Voor meer informatie over dit thema:

→ Contact: contact@nationaalarchief.nl
→ Contact: nora@ictu.nl
Contact.png
  1. archiefwet 1995 Artikel 3: “De overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.”