Expertgroep Zaakgericht Werken juni 2023

Uit NORA Online
Versie door ALangenacker (overleg | bijdragen) op 3 nov 2023 om 14:30 (inzicht in de geldstromen toegevoegd bij punt 4)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van Expertgroep Zaakgericht Werken op woensdag 21 juni 2023, 14.00-16:00 uur, locatie: digitaal via Teams.
Doel: Verdere uitwerking Thema Zaakgericht Werken
Doelgroep: Leden en aspirant-leden van de expertgroep
Contactpersoon: Ellen van der Steen .

VERSLAG[bewerken]

1. Opening en mededelingen

De voorzitter heet iedereen welkom. We maken nu een herstart met dit thema. Het heeft even stilgelegen door de vernieuwing van de architectuurprincipes. Die zijn inmiddels vastgesteld. Daarom willen we nu de pagina’s van het thema Zaakgericht werken updaten en uitbreiden.


2. Kort hernieuwd kennismakingsrondje

Iedereen stelt zich kort voor en vertelt waarmee zij bezig zijn in relatie tot Zaakgericht Werken.


3. Principes en afgeleide principes: deze zijn vervangen door de kernwaarden van dienstverlening, de kwaliteitsdoelen, architectuurprincipes en implicaties. Hoe vertalen we dit naar uitspraken over Zaakgericht werken?

 • Op themapagina Zaakgericht werken staan nog de oude Afgeleide principes. Deze moeten worden omgezet naar de nieuwe architectuurprincipes. Hiernaar kijken. Dan kunnen we kijken wat dit betekent voor de rest van de pagina’s binnen het thema.
 • Donderdag 29 juni is er het Open Huis van de Architectuur. De kennissessie daar gaat over het gebruik van de nieuwe architectuurprincipes door de dochters. Misschien interessant om te kijken.
 • Welke NAPS’s hebben betrekking op Zaakgericht werken?
  • NAP01 Verplaats je in de gebruiker
  • NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst
  • NAP03 Lever een kanaalonafhankelijk resultaat
  • NAP04 Bundel diensten
  • NAP07 Bouw diensten modulair op
  • NAP08 Standaardiseer waar mogelijk
  • NAP09 (AP28) Beschrijf de dienst nauwkeurig
  • NAP10 Neem gegevens als fundament
  • NAP11 Pas doelbinding toe
  • NAP12 Informeer bij de bron
  • NAP16 Voorkom onnodige complexiteit
  • NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit
 • Volgende keer kunnen we kijken hoe we deze kunnen toepassen op zaakgericht werken aan de hand van de bestaande beschrijving in het thema van de AP’s. (AGENDA)


4. Doorlopen van de pagina’s noraonline: wat staat erop, wat valt op, wat staat er niet op?

 • Landingspagina:
  • Wat versta je onder dienstverlening? In 1e alinea gaat het daarover. Maar wat valt er allemaal onder? Dienstverlening Handhaving, beleids- en besluitvorming, inzicht in de geldstromen. Zet “waarbij de status altijd duidelijk is.” achter de 2e zin. Erbij zetten dat het altijd is: overbrengen of vernietigen. Tussenstap: open zaak en gesloten zaak. Wanneer is iets vervolgzaak of gerelateerde zaak? Staat er ook niet in. Gerelateerde zaak is voldoende. Deelzaak is ook wel belangrijk. Welke taal gebruiken we om zaakgericht werken te beschrijven?
  • Eerder is gezegd: Plaatje kan anders. Mee eens, maar meerdere plaatjes lijkt handig met beschrijving. Een klikplaat zoals bij IAM is een mogelijkheid.
  • Alinea: Waarom is Zaakgericht werken van belang? Niet voor kabinet maar voor goede dienstverlening.
  • Er komt nieuwe voorzet voor landingspagina, het concept Zaakgericht werken. Hier kunnen we op schieten de volgende keer. Per thema kijken we wie het beste de voorzet kan doen.
 • Pagina Begrip Zaak: klopt nog. Wel nog “status” toevoegen. (“waarvan kwaliteit, status en doorlooptijd inzichtelijk zijn en bewaakt moeten worden”).
 • Pagina Het basisconcept van Zaakgericht werken. Dit is een lange pagina. We kijken nu alleen naar 1e drie alinea’s ivm de tijd.
  • 1e alinea, 1e bullit. Wat wordt hier bedoeld? Dit gaat over uitwisseling informatie met andere overheidsorganisaties. Maar is dit wel nodig? Kijken we nog naar.
  • Wat is het? 1e zin: procesgeoriënteerd. Is niet altijd zo. Er zijn meerdere soorten Zaakgericht werken. Kijken we nog naar.
  • Let ook op de selectielijst. Die is ook heel belangrijk.


5. Terugkoppeling uit NORA Gebruikersraad

 • Komt volgende keer op de agenda.


6. Nieuwe ontwikkelingen

 • Komt volgende keer op de agenda.


7. Te plannen informatiesessie

 • Met deze groep doen wij werksessies om de pagina’s op noraonline te verbeteren. Het is ook leuk om anderen te vertellen over waar we mee bezig zijn en themagerelateerde informatie. Hoe en wat kunnen we doen en wanneer? Denk hier vast eens over na en we komen er volgende keer op terug.