NORA-conformiteit: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
(NORA-review ipv NORA-toets)
(Toegevoegde toelichting (uit Katern Samenwerking en Dienstverlening))
 
Regel 6: Regel 6:
  
 
|Toelichting=NORA-conformiteit is ook van toepassing op organisaties, afdelingen, ketens, etc. In dat geval betreft het alle diensten die daaronder vallen.  
 
|Toelichting=NORA-conformiteit is ook van toepassing op organisaties, afdelingen, ketens, etc. In dat geval betreft het alle diensten die daaronder vallen.  
NORA-conformiteit wordt getoetst door middel van een NORA-review. Het doel van een NORA-review is om binnen een bepaalde context knelpunten ten aanzien van interoperabiliteit tijdig te signaleren.
+
NORA-conformiteit wordt getoetst door middel van een NORA-review. Het doel van een NORA-review is om binnen een bepaalde context knelpunten ten aanzien van interoperabiliteit tijdig te signaleren.Een review kan zowel plaatsvinden in de plan-fase als in de check-fase, bij evaluatie van de dienst. Het ligt voor de hand om bij nieuwe diensten altijd vroeg in de planfase te toetsen, omdat reviewbevindingen dan nog kunnen worden meegenomen in het ontwerp.  
  
 
Een NORA-review bestaat uit de volgende onderdelen:
 
Een NORA-review bestaat uit de volgende onderdelen:

Huidige versie van 18 feb 2015 om 17:38

Tekening van boek met a en z er op
Onderdeel van Begrippenkader NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur


Definitie: De mate aan waarin een (geplande) dienst inclusief de onderliggende processen en systemen) aantoonbaar voldoet (of gaat voldoen) aan de NORA-principes

Bron: NORA 3.0 katern Strategie
Vastgesteld in: NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening
Toelichting: NORA-conformiteitDe mate aan waarin een (geplande) dienst inclusief de onderliggende processen en systemen) aantoonbaar voldoet (of gaat voldoen) aan de NORA-principes is ook van toepassing op organisaties, afdelingen, ketens, etc. In dat geval betreft het alle diensten die daaronder vallen. NORA-conformiteitDe mate aan waarin een (geplande) dienst inclusief de onderliggende processen en systemen) aantoonbaar voldoet (of gaat voldoen) aan de NORA-principes wordt getoetst door middel van een NORA-review. Het doel van een NORA-review is om binnen een bepaalde context knelpunten ten aanzien van interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving tijdig te signaleren.Een review kan zowel plaatsvinden in de plan-fase als in de check-fase, bij evaluatie van de dienst. Het ligt voor de hand om bij nieuwe diensten altijd vroeg in de planfase te toetsen, omdat reviewbevindingen dan nog kunnen worden meegenomen in het ontwerp.

Een NORA-review bestaat uit de volgende onderdelen:

  • beschrijving van de gereviewde dienst (of proces, systeem, organisatie, keten, etc.);
  • beschrijving van de context van de review;
  • beschrijving van de manier waarop de review is uitgevoerd;
  • selectie van principes die van toepassing zijn en relevant voor de context;
  • per geselecteerd principe: beoordeling of aan het principe wordt voldaan. Waar mogelijk is dit oordeel objectief controleerbaar. In een aantal gevallen bieden principes echter ruimte voor interpretatie. In deze gevallen is een subjectieve beoordeling onvermijdelijk;
  • indien niet (volledig) aan een geselecteerd principe wordt voldaan: waarom acht de dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) dit acceptabel? Overwegingen kunnen bijvoorbeeld verband houden met wettelijke, technische of financiële beperkingen;
  • opsomming van de (potentiële) knelpunten die door de review naar voren zijn gekomen.