NORA-conformiteit

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
NORA Beheer
nora@ictu.nl
Status
Vastgesteld in NORA 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening


Beschrijving: De mate aan waarin een (geplande) dienst inclusief de onderliggende processen en systemen) aantoonbaar voldoet (of gaat voldoen) aan de NORA-principes


Bron: NORA 3.0 katern Strategie
Vastgesteld in: Bestand:Nora 3.0 principes voor samenwerking en dienstverlening.pdf
Toelichting: NORA-conformiteit is ook van toepassing op organisaties, afdelingen, ketens, etc. In dat geval betreft het alle diensten die daaronder vallen. NORA-conformiteit wordt getoetst door middel van een NORA-review. Het doel van een NORA-review is om binnen een bepaalde context knelpunten ten aanzien van interoperabiliteit tijdig te signaleren.Een review kan zowel plaatsvinden in de plan-fase als in de check-fase, bij evaluatie van de dienst. Het ligt voor de hand om bij nieuwe diensten altijd vroeg in de planfase te toetsen, omdat reviewbevindingen dan nog kunnen worden meegenomen in het ontwerp.

Een NORA-review bestaat uit de volgende onderdelen:

  • beschrijving van de gereviewde dienst (of proces, systeem, organisatie, keten, etc.);
  • beschrijving van de context van de review;
  • beschrijving van de manier waarop de review is uitgevoerd;
  • selectie van principes die van toepassing zijn en relevant voor de context;
  • per geselecteerd principe: beoordeling of aan het principe wordt voldaan. Waar mogelijk is dit oordeel objectief controleerbaar. In een aantal gevallen bieden principes echter ruimte voor interpretatie. In deze gevallen is een subjectieve beoordeling onvermijdelijk;
  • indien niet (volledig) aan een geselecteerd principe wordt voldaan: waarom acht de dienstverlener dit acceptabel? Overwegingen kunnen bijvoorbeeld verband houden met wettelijke, technische of financiële beperkingen;
  • opsomming van de (potentiële) knelpunten die door de review naar voren zijn gekomen.


Wordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Ja