Afstemmingsoverleg Basiswaarden 21 september 2020

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van Werkgroep Kernwaarden op maandag 21 september 2020.
Doel: Opdracht Gebruikersraad omzetten in concrete acties
Doelgroep: Leden Werkgroep .Ruwe aantekeningen. Presentatie (PDF, 1,2 MB) is helaas niet toegankelijk aangeleverd. Neem contact op met nora@ictu.nl als dat problemen oplevert, dan zoeken we samen een oplossing.

Welkom

Doel van deze opdracht: Het aansluiten van de kernwaarden op beleidsstukken en maatschappelijke beweging.

Op basis van een constatering van NORA: We zien onvoldoende actualisatie terug. Het aansluiten van de kernwaarden op beleidsstukken en maatschappelijke beweging.

De Kernwaarden concreter maken door de AP’s te koppelen aan het Vijflaagsmodel.

Kernwaarden worden onderdeel van een beschrijving binnen de NORA; Het moet toegankelijk zijn voor breder publiek dan de architecten. Er zal een link worden gelegd tussen de Kernwaarden en de NORA-principes.

Stel dat iets nog niet in de begrippenlijst staat? Daar waar nodig gaan we zeker begrippen beschrijven in de NORA

Mark Paauwe kwam met de suggestie om het Kernwaarden te noemen: Iedereen is het eens met de kernwaarden :)

Bespreking eerste resultaten

Er is een volledige dekking van alle kernwaarden. Opmerkingen over de toelichting van Aty, Andre en Marco:

Ad: De NORA vat het begrip ‘dienst’ breed op, namelijk alles wat een overheidsorganisatie doet voor een afnemer. Ik vind de brede definitie uit de NORA van dienst prima. Binnen de NORA vind ik het een van de sterke punten dat het (dienst) zo wordt opgepakt. Onderscheid tussen dienstverlening en bestuurlijke besluitvorming, in de originele definitie van de NORA past dat prima. Het hoeft niet, als het ware opnieuw uitgewerkt te worden, hoe dat zich met elkaar verhoudt.

Ralph: Toegankelijk zit als Basisprincipe onder Doelmatig, maar die kan ook goed passen onder Toekomstbestendig. Dat zou een eerste suggestie zijn; er zijn dus overlappen tussen Basis Principes en Basiswaarden Kernwaarden.

Jan: Mooie vorm van uitwerking; een aantal van de gebruikte begrippen vragen om een scherpere duiding. Het wordt van belang om elke uitwerking te gaan eiken aan het uitbreiden van de scope.

Aty’s voorbeeld over dienst; het is een pracht van een voorbeeld dat een afnemer niet alleen iets mag zeggen over een dienst, zoals toezicht en bewaking, maar dat dat refereert aan laag 1 van dit stelsel. (5laagsmodel?)

Waarschuwing: Ik verwacht dat je elke AP kan relateren aan elk van de Kernwaarden. Kernwaarden komen niet uit een geordend systeem. Ze hebben allemaal met elkaar te maken. Het is een stelsel van grootheden die niet onderling exclusief zijn.

Laurens: Wat mij opvalt: dergelijke conclusies in deze teksten gaan best snel. Terminologie is belangrijk. Pas op met causale verbanden.

Doeltreffend: Effectiviteit: De mate waarin het beoogde resultaat bereikt wordt. Efficacy: Vertaald uit het Engels - Werkzaamheid is het vermogen om een ​​taak in voldoende of verwachte mate uit te voeren. Het woord komt van dezelfde oorsprong als effectiviteit en wordt vaak als synoniem gebruikt, hoewel in de farmacologie nu vaak onderscheid wordt gemaakt tussen werkzaamheid en effectiviteit.

Architectuur van dienstverlening

Herziening van NORA’s architectirpincipes na een uitbreiding van de scope Wat zou USM daaraan kunnen bijdragen?

Zie presentatie van Jan van Bon.

Marco opmerking: Dienstverlening binnen de overheid als begrip is smal. Men is geen klant van de overheid als het gaat om het begrip dienstverlening. Het gaat ook over de kwaliteit van openbaar bestuur.

Marco: Ook bekend als ' Servitization ' volgens mij. Grote trend in de industrie. Zoals een autofabrikant geen auto's meer wil maken, maar een dienstverlener wil zijn in mobiliteit (bv.). QoS (Quality of Service)

  • Ad: “De IV-service zie ik als een van de vele diensten” Ik zie het meer als een ondersteunende services
  • Mogelijk om de discussie rondom IV-service of andere gesprekken te transcriberen