Dienst

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Tekening van boek met a en z er op
Onderdeel van Begrippenkader NORA


Beschrijving: Een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemers).

Bron: NORA 3.0 katern Strategie
Vastgesteld in: NORA 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening
Toelichting: Binnen de overheid wordt het begrip 'dienst' vaak gebruikt voor een bepaald type prestatie, zoals de verstrekking van een paspoort. In NORA wordt het begrip breder opgevat: een dienst betreft alles wat een overheidsorganisatie doet voor een afnemer. Waarbij de afnemer een burger, bedrijf of andere overheidsorganisatie kan zijn. Het begrip 'dienst' staat in NORA centraal omdat informatiedeling meestal een uitvloeisel is van het verrichten van een dienst. Diensten vormen voor de omgeving de herkenbare onderdelen van de overheid (in tegenstelling tot de interne organisatie, processen en systemen). Maar ook van binnenuit staan diensten vaak centraal bij het uitvoeren van de publieke taken. Dit alles maakt het begrip 'dienst' ideaal als aangrijpingspunt voor het formuleren van de eisen die interoperabiliteit stelt aan overheidsorganisaties. Voorbeelden van diensten:

  • verstrekken van een uitkering (burger is afnemer);
  • inzamelen van grofvuil (burger is afnemer);
  • ontwikkelen van wetgeving (burger is afnemer);
  • verstrekken van een bouwvergunning (bedrijf is afnemer);
  • arresteren van een verdachte (Openbaar Ministerie is afnemer);
  • afhandelen van beroep tegen arrestatie (verdachte is afnemer);
  • elektronisch aanleveren van persoonsgegevens (het Inlichtingenbureau is afnemer);
  • verifiëren van elektronische identiteit door DigiD (de Belastingdienst is afnemer).


Wordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Ja