NL LOM

Uit NORA Online
FS:Nl-lom
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
13-12-2023: wij toetsen om NL LOM niet meer te verplichten aan de overheid.
NL LOM is een Nederlandse specificering van een Europese afspraak. Het beschrijft welke metadata (dat zijn 'labels' voor het beschrijven van gegevens) toegekend moeten worden aan educatief materiaal. Bijvoorbeeld de auteur, uitgeverij, taal enzovoorts. Dankzij de metadata wordt het lesmateriaal makkelijk vindbaar en vergelijkbaar. Het stimuleert hergebruik in de educatieve en ook culturele sector.
Over de standaard
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Beschrijving
Uitleg
Nut Door het metadateren van onderwijsmateriaal is zowel het eigen materiaal als het materiaal van anderen (beter) terug te vinden en op verschillende plekken beschikbaar. Dit bevordert de herbruikbaarheid van onderwijsmateriaal.
Werking In NL LOM staat beschreven welke metadata toegekend moeten worden aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid van leermateriaal te vergroten. Metadata beschrijven in dit geval de kenmerken van leerobjecten. Te denken valt aan auteursgegevens, titel, uitgever, taal, en dergelijke. Deze afspraak is gemaakt voor de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. NL LOM is een Nederlands toepassingsprofiel van de internationale standaard IEEE-LOM. Het is voornamelijk een semantische standaard, al zijn er ook technische kenmerken.
Waarvoor geldt de verplichting Bij de aanschaf of bouw van ICT systemen voor het publiceren en vindbaar maken van onderwijsmateriaal.
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Metadata, Leermateriaal
Detailinformatie
Beheerorganisatie EduStandaard
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/nl-lom/nl-lom-versie-1-01/
Volledige naam Nederland - Learning Object Metadata
Versie 1
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Onderwijs en cultuur

Relatie met andere standaarden
  Toelichting NL LOM en OAI-PMH werken nauw met elkaar samen bij het ontsluiten en metadateren van onderwijsmateriaal. OAI-PMH is een standaard voor het verzamelen van metadata uit repositories (een bibliotheek met documenten of objecten) en in NL LOM staat beschreven welke metadata toegekend moeten worden aan educatieve content.
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen
  • Meer informatie is te vinden op de NL LOM wiki van Surfnet
  • Bij beheerorganisatie Edustandaard is ook meer informatie te vinden over NL LOM
  Functioneel toepassingsgebied NL LOM moet worden toegepast bij de metadatering van content die ontsloten wordt ten behoeve van educatieve doeleinden.
  Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
  Toelichting bij opname In eerste instantie is door een expertgroep gekeken naar de standaard ‘Content Zoekprofiel’. Een standaard van Stichting Kennisnet voor het primair en voortgezet onderwijs. Het bleek dat er ook de standaard ‘LoreLOM’ van Surf Foundation bestaat voor het hoger onderwijs. Door de sector is vervolgens aangegeven dat één standaard is voor educatief materiaal wenselijk is. Op aandringen van het Forum zijn beide standaarden samengevoegd tot één nieuwe standaard: NL-LOM.
  Datum van aanmelding
  Datum van besluit 2011-05-29
  Europese status (MSP) Nee
  Documentatie
   Forum-Adviezen
   Advies aan beheerder
   Adoptieadviezen
   Leveranciers
   bijlagen:
   Copyright
   Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero