OWMS

Uit NORA Online
FS:Owms
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
OWMS is een set metadata-afspraken voor allerlei informatie van de Nederlandse overheid. Dit zijn afspraken over de semantiek en syntax van beschrijvingen. Als we onze informatieobjecten op eenduidige manier beschrijven worden ze makkelijker vindbaar en de samenhang duidelijk. Meestal wordt OWMS aangehouden in centrale voorzieningen die informatie verzamelen uit decentrale bronnen.
Over de standaard
Lijst status Archief
Beschrijving Metadata overheidsinformatie
Uitleg
Nut OWMS definieert meta-data die de eigenschappen en structuur beschrijven van informatie die de overheid op het Internet publiceert. Hierdoor wordt de overheidsinformatie op het Internet beter vindbaar en beter te interpreteren.
Werking OWMS specificeert een verzameling meta-data, dat wil zeggen gegevens die gegevens beschrijven. Het doel van meta-data is de eigenschappen van ongestructureerde gegevens (bijvoorbeeld de inhoud van een website) te kenmerken zodat deze meer structuur krijgen en beter te zoeken en interpreteren zijn. OWMS is gespecificeerd als Dublin Core Application Profile (DCAP) volgens de principes van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). OWMS beschrijft 'informatieobjecten' die de overheid op het Internet publiceert, zoals artikelen, kamerstukken, bekendmakingen en formulieren. Een beschrijving van een 'informatieobject' bestaat uit een verzameling eigenschappen met hun waarden, bijvoorbeeld 'Taal: Nederlands'. OWMS gebruikt deels eigenschappen gespecificeerd door het DCMI zoals Taal, en definieert daarnaast een aantal nieuwe eigenschappen zoals Eindverantwoordelijke. Om aan OWMS te voldoen moet de beschrijving van een informatieobject tenminste een aantal vaste eigenschappen bevatten, waaronder Identificatie', 'Titel', 'Informatietype', 'Taal', 'Datum laatste wijziging en Maker of Eindverantwoordelijke. Deze minimale set eigenschappen heet de 'OWMS kern'. De OWMS standaard laat uitbreiding toe met eigenschappen en waarden voor specifieke toepassingen. Doorgaans wordt OWMS toegepast in centrale voorzieningen die informatie verzamelen uit decentrale bronnen. Voor zo'n voorziening wordt dan een toepassingsprofiel gemaakt. Voorbeelden van dergelijke toepassingsprofielen staan op http://standaarden.overheid.nl/owms.
Waarvoor geldt de verplichting

De standaard is verplicht bij de bouw of doorontwikkeling van een website waarop meta-data wordt gebruikt.

Het gebruiken van meta-data is op zich niet verplicht. Maar als een website meta-data gebruikt, is OWMS verplicht.
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Waardelijsten, Metadata, Website
Detailinformatie
Beheerorganisatie KOOP
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/NormatievespecificatieOWMS4.0v1.0.1.pdf
Volledige naam Overheid.nl Web Metadata Standaard
Versie 4
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst

Voor Inkoop zal OWMS met name voorkomen onder de volgende categorieën en CPV codes:* 72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie* 72413000-8 Diensten voor het ontwerpen van websites 

CPV-code(s)

 • 72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie​
 • 72413000-8 Diensten voor het ontwerpen van websites 
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Openbaar en toegankelijk

Relatie met andere standaarden
Toelichting SKOS en RDF zijn net als OWMS gebaseerd op de principes van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). OWMS, RDF en SKOS kunnen worden gezien als verschillende lagen in de bouw van een semantische meta-data structuur. OWMS beschrijft een 'woordenboek' van eigenschappen en bijbehorende waarden voor overheidsinformatie. RDF kan eenvoudige relaties van het type 'onderwerp - werkwoord - lijdend voorwerp' tussen deze eigenschappen beschrijven. SKOS bouwt met behulp van RDF een kennissysteem door concepten te definiëren en betekenis te geven.
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen
Functioneel toepassingsgebied

OWMS moet worden toegepast op het aanbieden van metadata over publieke informatieobjecten op internet.

 
Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
Toelichting bij opname
Datum van aanmelding 2010-11-12
Datum van besluit 2011-11-15
Europese status (MSP) Nee
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen

  Bij de opname heeft het College Standaardisatie de beheerder opgeroepen om een viertal aanvullende acties uit te voeren, namelijk:

  1. Een lijst met leveranciers op te stellen die de standaard ondersteunen;
  2. Een community met gebruikers vorm te geven die op termijn ook bij kunnen dragen aan de financiering van het beheer;
  3. Binnen een jaar na opname ervoor te zorgen dat de waardelijsten ook onderdeel worden van de standaard en de nieuwe versie van de standaard opnieuw aan te melden bij het Forum;
  4. Het initiatief Schema.org en de relatie met OWMS in de gaten te houden. Het Forum te informeren als er hieromtrent relevante ontwikkelingen zijn.
  Het Forum Standaardisatie heeft op 7 oktober 2020 groen licht gegeven voor het starten van een verwijderingsprocedure van OWMS van de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Op 2 februari 2023 stemde het OBDO in met het niet meer verplichten of aanbevelen van OWMS aan de overheid.
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero