Gemeenten kunnen eigen architectuurmodel downloaden via GEMMA

Uit NORA Online
GEMMA maakt werken onder architectuur praktisch
Ga naar: navigatie, zoeken
logo VNG Realisatie, donkerblauwe letters met een lichtblauwe rand

Gemeenten kunnen eigen architectuurmodel downloaden via GEMMA

woensdag 4 april 2018 - De GEMMA is de modelarchitectuur voor gemeenten, waar gemeenten hun eigen architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. op kunnen baseren. Omdat lang niet alle gemeenten daar de kennis en capaciteit voor in huis hebben proberen ze dit zo makkelijk mogelijk te maken. Zo kun je als gemeente inmiddels een eigen architectuurmodel samenstellen en downloaden op basis van de GEMMA en je eigen softwarepakketten. Die softwarepakketten staan in de Softwarecatalogus en zijn uniform beschreven qua globale functionaliteit, standaarden et cetera, waardoor ze automatisch geplot worden op GEMMA referentiecomponenten. Zo ontstaat een consistent en op de eigen gemeente toegespitst model.

Wat is de GEMMA Softwarecatalogus?

De GEMMA Softwarecatalogus is een instrument waarmee de softwarepakketten die een gemeente gebruikt kunnen worden geregistreerd. In dit online informatiesysteemEen samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie. staat het (verwachte) softwareaanbod voor gemeenten en het gebruik door gemeenten. Per softwareproduct is aangegeven wat de globale functionaliteit is, wat de productplanning is en welke standaarden worden ondersteund.

Wat kunnen gemeenten met de Softwarecatalogus?

Gemeenten kunnen de Softwarecatalogus gebruiken bij ICT-vervangings- of investeringsvraagstukken binnen de gemeente of samenwerkingsverband. Gemeenten kunnen ingevoerde applicatielandschap en koppelingen vergelijken met andere gemeenten en contact zoeken met vergelijkbare gemeenten. Bijvoorbeeld bij:

  • marktoriëntatie voor nieuwe of vervangende software;
  • vergelijken met andere gemeenten;
  • contact leggen met gemeenten met interessant productportfolio;
  • het plannen van ICT vervangingen;
  • het opstellen van een programma van eisen;
  • het beoordelen van offertes;
  • het bespreken van meningsverschillen met hun leverancier over wat is afgesproken en wat is geleverd.

Wat hebben leveranciers aan de Softwarecatalogus?

ICT-leveranciers kunnen dankzij de Softwarecatalogus hun aanbod op elkaar afstemmen en inspelen op ondersteuning van nieuwe standaarden en functionaliteiten.

Mogelijkheid om software te plotten op GEMMA views

In de GEMMA-softwarecatalogus wordt ook de functionaliteit geboden het gemeentelijk landschap af te beelden op de GEMMA views zoals deze in GEMMA Online worden aangeboden. Zo kan een gemeente zijn applicatielandschap plotten een het gemeentelijk sociaal domein of op de nieuwe functionaliteit zoals deze geboden moet worden als gevolg van de invoering van de omgevingswet. De softwarepakketten worden automatisch geplot op de bijbehorende GEMMA-referentiecomponenten.

GEMMA API

Desgewenst kan men ook de complete GEMMA-referentiearchitectuur downloaden inclusief de alle views waarin referentiecomponenten staan waarop de gemeentelijke softwarepakketten geplot kunnen worden. GEMMA Online heeft een API waarmee de GEMMA views en export gerealiseerd kunnen worden. De export wordt gedaan in het ArchiMate Exchange File Format (AMEFF) voor ArchiMate versie 2.1 en binnenkort ook voor versie 3.01. Op deze manier kan een gemeente versneld aan de gang met haar eigen architectuurmodellen. Momenteel werkt VNG aan de mogelijkheid om modellen te updaten voor als er een nieuwe GEMMA versie verschijnt, zodat uitbreiding op het gemeentelijk model intact blijven.

Contact

Wil je meer weten, of heb je suggesties voor GEMMA, neem dan even contact op met Toine Schijvenaars (InformatieBetekenisvolle gegevens. Architect) bij VNG Realisatie (de beheerorganisatie van GEMMA) : gemmaonline@vng.nl.

Zie voor meer nieuws de nieuwspagina.