Instaan voor betrouwbaarheid en veiligheid

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Elementtype
Generieke functie
ID
Status
Actueel
Bron
GA Identificatie en Authenticatie
Vastgesteld in
Programmeringsraad GDI

Beschrijving

Het ervoor kunnen zorgen dat identificatie en authenticatie veilig en betrouwbaar kan plaatsvinden, waaronder het voorkomen, detecteren, opvolgen en herstellen van fraude met identificatiemiddelen.

Voorbeelden

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties is een voorbeeld van een meldpunt dat burgers en bedrijven helpt bij het herstellen van fouten en de gevolgen ervan, in dit geval bij fouten in overheidsregistraties.

Rationale

De overheid moet voorwaarden scheppen zodat personen veilig, persoonlijk en gebruiksvriendelijk digitale diensten af kunnen nemen en maatregelen nemen zodat ze in kan staan voor de betrouwbaarheid en veiligheid ervan.

Verdere rationale voor deze generieke functie is te vinden in:

  • Wettelijk kaders D, E (paragraaf 4.1)
  • Maatschappelijke en technische ontwikkelingen O, R. (paragraaf 4.3)

Verdere rationale voor deze generieke functie is ook te vinden in de GA-basisprincipes:

  • Denken vanuit behoeften van burgers en bedrijven (GA-BP-1)
  • Overheidsdiensten zijn veilig en betrouwbaar (GA-BP-6)

Implicaties

  1. Er dient toezicht en handhaving te zijn m.b.t. authenticatiefraude, zodat dit wordt voorkomen, gedetecteerd en opgevolgd. Het moet mogelijk zijn identificatiemiddelen te blokkeren en in te trekken en om de gevolgen van authenticatiefraude te herstellen.

Documentatie

Kaders

Deze kaders zijn bepalend voor Identificatie en authenticatie.

Toelichting relaties

De bestaande GDI-voorzieningen die hieronder zijn opgenomen onder ‘Gerealiseerd door' realiseren delen van de generieke functies van het GA-domein. Deze bestaande voorzieningen kunnen afwijken van de keuzes die voor het GA-domein zijn gemaakt.


Gerelateerde generieke functiesGerealiseerd door

Standaarden

Principes

Visualisatie relaties

debugging

Graphviz DOT-code voor de visualisatie

digraph GRAPHNAAM{
graph [size="17,55",overlap=prism, overlap_scaling=0.21, ratio=compress, rankdir="LR", ranksep=0.01,nodesep=0.21]
node [shape=note];
/* Inkomende relaties. Relatie=Is gerelateerd aan, Label=, Bronpagina=Instaan voor betrouwbaarheid en veiligheid */
8712 [URL="[[Instaan voor betrouwbaarheid en veiligheid]]", label="Instaan voor betrouwbaarheid en veiligheid"]

{ } -> 8712 [label="", arrowhead=lvee, arrowtail=none, dir=both]


8722 [URL="[[Identificatie en authenticatie]]", label="Identificatie en authenticatie"]
8712 [URL="[[Instaan voor betrouwbaarheid en veiligheid]]", label="Instaan voor betrouwbaarheid en veiligheid"]
8712 -> { 8722} [label="is gerelateerd aan", arrowhead=lvee, ]
/* Inkomende relaties. Relatie=omvat, Label=onderdeel van, Bronpagina=Instaan voor betrouwbaarheid en veiligheid */
8712 [URL="[[Instaan voor betrouwbaarheid en veiligheid]]", label="Instaan voor betrouwbaarheid en veiligheid"]

{ } -> 8712 [label="onderdeel van", arrowhead=none, arrowtail=odiamond, dir=both]

/* Inkomende relaties. Relatie=Realiseert, Label=realiseert, Bronpagina=Instaan voor betrouwbaarheid en veiligheid */
8712 [URL="[[Instaan voor betrouwbaarheid en veiligheid]]", label="Instaan voor betrouwbaarheid en veiligheid"]

{ } -> 8712 [label="realiseert", arrowhead=onormal, style="dotted", arrowtail=none, dir=both]
}

Oude visualisatie

black: Is gerelateerd aan
red: Vastgesteld in

Gerelateerde onderwerpen

Past toe
Wordt toegepast in