MARA (Model Architectuur voor Rijks Archiefinstellingen)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Logo NORA Familie
MARA maakt deel uit van de NORA Familie.
Versie: 1.0
PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified): 2016/02/15

Beheerder: Nationaal Archief, Regionaal Historische Centra
Contactpersoon: Ine Vrenken-Reijnders
ine.reijnders@nationaalarchief.nl

Beschrijving

Het Nationaal Archief en de Regionaal Historische Centra (RHC’s) zijn sterk in ontwikkeling. Om in zo’n veranderende context de organisatiedoelstellingen kunnen bereiken ishet zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden dat de organisatie, primaire en ondersteunende processen en techniek en “harde” infrastructuur naadloos op elkaar aansluiten en daaraan meewerken.

Architectuur geeft een beeld van wat we willen bereiken en wat dat betekent voor de verschillende domeinen (zoals organisatie, informatie, infrastructuur, beveiliging). Architectuur maakt het makkelijker om te zien welke projecten bijdragen aan welk deel van het eindplaatje, te zien waar overlap zit en afstemming nodig is en anderzijds te borgen dat er geen delen van het eindplaatje vergeten worden.

De MARA 1.0 geeft de gedeelde visie weer van de RHC's en het Nationaal Archief en geeft een gedeeld toetsingskader voor gezamenlijke en interne projecten. Het is een consolidatie van inzichten en uitgangspunten die op verschillende plaatsen in de organisaties zijn opgedaan, waaronder die in de TARA (Toegankelijke Archieven Referentie Architectuur).


Documentatie

Contact

Ine Vrenken-Reijnders ine.reijnders@nationaalarchief.nl

Afbakening en raakvlakken

Werkingsgebied: Archiefinstellingen

Relevant binnen

Domein Cultuur sport en vrije tijd, Domein Onderwijs en wetenschap,

Gerelateerd aan:

TARA (Toegankelijke Archieven Referentie Architectuur) DERA (Digitale Erfgoed Referentie Architectuur)