Zaakgericht werken en ArchiMate

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
De komende tijd ontwikkelen we de NORA-pagina’s voor Zaakgericht werken door. Een nieuwe contactpersoon, een nieuwe impuls. De informatie in de wiki wordt geactualiseerd, verbindingen tussen de verschillende pagina’s versterkt en actuele ontwikkelingen en ontbrekende delen toegevoegd. Generiek wat generiek kan, en specifiek wat specifiek moet. Op zoek naar hoe de bedoeling kan doorklinken in de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen..

Loop jij bij het gebruik van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur aan tegen vragen, zie je mogelijkheden tot verbetering of mis je zaken? Laat het dan svp weten via e.vandersteen@apeldoorn.nl. Zodat de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur zich kan blijven doorontwikkelen.

Deze pagina is een concept. Reacties via nora@ictu.nl of tekstvoorstellen in de wiki zijn welkom.


Een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden heeft een proceskant en een informatiekundige kant. Het is een hoeveelheid uit te voeren werk bestaande uit: - een uit te voeren, uitgevoerd of in uitvoering zijnd proces; - de daarbij horende informatie die gebundeld wordt tot (of in) een zaakdossier. Het onderstaande model volgens ArchiMate omvat beide aspecten van een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden Het zaakbehandelproces en zaakdossier horen beide bij een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden en hebben dat dus als een gemeenschappelijk kenmerk. Vandaar dat die twee kanten van een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden zijn gebundeld in het ArchiMate-relatie-element 'group'.


ArchiMatemodel zaak 2014m05d25.jpg


Ter verdere toelichting

De inhoud van het zaakdossier die het model laat zien bestaat uit voorbeelden en is niet uitputtend.


Naast het element 'group' bevat het model de volgende ArchiMate-relaties:

  • 'used by': doorgetrokken lijn met open pijl;
  • 'access': gestippelde lijn met open pijl. De pijl geeft aan in welke richting de informatie stroomt bij respectievelijk schrijven en lezen;
  • 'aggregation': doorgetrokken lijn met een open wybertje/diamant (niet alle informatie hoort exclusief bij één zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden).


De eenvoudige varianten op de volgende pagina ontstaan door:

  • het weglaten van de voorbeelden van de inhoud van het zaakdossier en het weglaten van de applicatieservice;
  • het weglaten van de richting waarin de informatie stroomt bij de access-relatie.