Zaakgericht werken en ArchiMate

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Deze pagina is een concept. Reacties via nora@ictu.nl of tekstvoorstellen in de wiki zijn welkom.


Een zaak heeft een proceskant en een informatiekundige kant. Het is een hoeveelheid uit te voeren werk bestaande uit: - een uit te voeren, uitgevoerd of in uitvoering zijnd proces; - de daarbij horende informatie die gebundeld wordt tot (of in) een zaakdossier. Het onderstaande model volgens ArchiMate omvat beide aspecten van een zaak Het zaakbehandelproces en zaakdossier horen beide bij een zaak en hebben dat dus als een gemeenschappelijk kenmerk. Vandaar dat die twee kanten van een zaak zijn gebundeld in het ArchiMate-relatie-element 'group'.


ArchiMatemodel zaak 2014m05d25.jpg


Ter verdere toelichting[bewerken]

De inhoud van het zaakdossier die het model laat zien bestaat uit voorbeelden en is niet uitputtend.


Naast het element 'group' bevat het model de volgende ArchiMate-relaties:

  • 'used by': doorgetrokken lijn met open pijl;
  • 'access': gestippelde lijn met open pijl. De pijl geeft aan in welke richting de informatie stroomt bij respectievelijk schrijven en lezen;
  • 'aggregation': doorgetrokken lijn met een open wybertje/diamant (niet alle informatie hoort exclusief bij één zaak).


De eenvoudige varianten op de volgende pagina ontstaan door:

  • het weglaten van de voorbeelden van de inhoud van het zaakdossier en het weglaten van de applicatieservice;
  • het weglaten van de richting waarin de informatie stroomt bij de access-relatie.