Eigenschap:Beschrijving levering

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Algemene informatie over de levering van gegevens uit de bouwsteen/voorziening/dienst
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 7 pages using this property.
B
Gegevens uit de BRI zijn alleen beschikbaar voor een zeer beperkt aantal expliciet benoemde afnemers. svp toevoegen: - type gebruiker - (verwijzing naar) wie expliciet toegang hebben verkregen  +
De producten van de BRK zijn te vinden op de Kadaster website onder [http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/BRK/BRK-artikellijst.htm BRK-artikellijst], [http://www.kadaster.nl/web/artikel/BRK-Levering-2/BRK-Levering-1.htm BRK-levering] en de [http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/PDOK.htm Kadasterpagina over PDOK].  +
Voor alle BRP producten geldt dat de afnemer geautoriseerd moet zijn, waarbij autorisatie wordt verleend voor afzonderlijke gegevens (rubrieken). De criteria hierbij zijn wettelijke basis, doelbinding en proportionaliteit. Daarnaast moet de afnemer beschikken over een goedgekeurd geautomatiseerd systeem.  +
De topografische gegevens uit de BRT zijn via [https://www.pdok.nl/ PDOK]'s webservice en bestandslevering beschikbaar  +
De Basisregistratie Voertuigen wordt beheerd door de RDW (Dienst Wegverkeer).  +
H
De KvK maakt onderscheid naar producten voor overheden (HR dataservices), bedoeld voor de wettelijke gebruiksplicht, en producten voor de commerciële markt. Deze laatste worden voor een aanzienlijk deel nog geleverd conform het ‘oude’ datamodel van het Handelsregister.  +
W
Levering via de [https://www.digitaleoverheid.nl/planning/releasekalender-digitale-overheid/voorziening/basisregistratie-waarde-onroerende-zaken-woz/product/landelijke-voorziening-woz/ landelijke voorziening WOZ]. Aanmelding voor [http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/WOZ-1.htm aansluiting en meer informatie bij het Kadaster].  +