NORA

Uit NORA Online
Versie door Jdirks2 (overleg | bijdragen) op 9 aug 2012 om 14:09 (Uitgebreide beschrijving: link)
Ga naar: navigatie, zoeken
Tekening van boek met a en z er op
Onderdeel van Begrippenkader NORA


Beschrijving:

Bron:
Vastgesteld in: niet vastgesteldWordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Nee

Uitgebreide beschrijving[bewerken]

De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) bevat principes, beschrijvingen, modellen en standaarden voor het ontwerp en de inrichting van de elektronische overheid. Het is een instrument dat door overheidsorganisaties kan worden benut in de verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. De NORA is ontwikkeld in 2005 en heeft inmiddels de versies 1.0, 2.0 en 3.0 opgeleverd. In 2009 is NORA door het kabinet vastgesteld als norm voor de overheid.

Doel[bewerken]

Het hogere doel van NORA is om de dienstverlening door de Nederlandse overheid te verbeteren in lijn met de Visie op dienstverlening. Een belangrijke voorwaarde voor deze verbetering is de bereidheid van alle betrokken organisaties om binnen een gedeeld kader samen te werken. Door vanuit iedere organisatie de eigen dienstverlening binnen dit zelfde kader te ontwikkelen, ontstaat samenhang in de dienstverlening van de overheid als geheel. NORA biedt een invulling van dit kader. NORA is primair ontwikkeld door en voor informatiearchitecten, maar is inmiddels bruikbaar gemaakt voor veel meer doelgroepen, zoals projectleiders, adviseurs, beleidsmedewerkers en bestuurders.

Eigenaar en Opdrachtgever[bewerken]

NORA is en wordt -namens alle Nederlandse overheidsorganisaties- ontwikkeld, beheerd en verspreid onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Secretariaat van NORA is belegd bij ICTU.