Afstemmingsoverleg Kernwaarden 26 oktober 2020

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van Werkgroep Kernwaarden op maandag 26 oktober 2020.
Doel: Opdracht Gebruikersraad omzetten in concrete acties
Doelgroep: Leden Werkgroep .Ruwe aantekeningen. Presentatie (PDF, 847 kB) is helaas niet toegankelijk aangeleverd. Neem contact op met nora@ictu.nl als dat problemen oplevert, dan zoeken we samen een oplossing.

Algemene punten[bewerken]

 • Deadline voor de Kernwaarden met de aanpassingen: Vrijdag 30 oktober
 • Aty & Robert vanaf 2 november werken aan de concepttekst kernwaarden
 • Tijdig delen op Sharepoint, zodat er eventueel commentaar kan worden gegeven
 • Gebruikersraad presentatie wordt gedeeld, zodat er commentaar op kan worden geleverd
 • Overzicht maken van de Kernwaarden en bijbehorende AP’s

Redactie[bewerken]

Concepttekst aanpassen, zie algemeen punt 2

4 Consistentie punten:

 1. Dienstverlening versus taakuitvoering? Min 54/55. We hebben al vastgesteld dat we diensterlening opnemen in de brede zin. Per definitie is de overheid niet klantgericht. Beschrijven in de algemene introductie.
 2. Dienstverlener of aanbieder of beiden als synoniem?
 3. Kijken naar burger/inwoners & bedrijven/ ondernemers. Burgers en bedrijven / Burgers en ondernemers / Inwoners en ondernemers (VNG-aspect) /

Inwoners en organisaties (Marco Deterink)

 1. Doeltreffend versus Effectief & Doelmatig versus Efficiënt.

Opmerkingen die meegenomen kunnen worden ad 3:

 • Marco Deterink: Een burger is iemand met burgerrechten en -plichten
 • Er zijn ook statushouders, asielzoekers bv. Ook zij hebben bepaalde rechten en plichten, maar die zijn niet gelijk aan burgers volgens mij?
 • Andre Plat: Let op inwoner en ondernemer versus burger en ondernemer en hoe dan om te gaan met rechtspersonen, wordt het dan burger en rechtspersonen
 • Peter Visser: In de GO heeft men gekozen voor: Natuurlijke personen, ondernemingen en rechtspersonen.

Suggestie: Een enquête opstellen om de mening van de Gebruikersraad vast te stellen.

Extra[bewerken]

Aty: Als ons gevraagd gaat worden in de Gebruikersraad: “Wat betekenen die woorden (Kernwaarden) nou?”, dan hebben we nu een behoorlijk statement; We hebben dit gebruikt om op een nieuwe manier, maar wel een tijdelijke manier, te kijken naar verbindingsmogelijkheden tot de teksten die je tegen komt in beleidsdocumenten en wat je uiteindelijk ook een beetje terug moet gaan vinden in de afspraken en voorschriften op uitvoeringsniveau.

Vertrouwen[bewerken]

 • Vertrouwen koppelen we aan het menselijke aspect
 • Vertrouwen veranderen naar Betrouwbaar? Betrouwbaar komt vaak voor in beleidsstukken
 • Je kan de overheid vertrouwen, maar de overheid kan haar inwoners en ondernemers vertrouwen.

Andre: We zullen in die korte definitie patronen ontdekken in de uitwerking van een aantal elementen die ook steeds terugkomen. De technische invalshoek, de gevoelsinvalshoek en dat wat we ermee kunnen met de principes, dat we die patronen straks wel, als (we) terugkijken, kunnen optellen.

Ik zou wel die gelaagdheid in de definities stoppen en dat het, in dit geval, twee richtingen betreft. Wat hierbij (Vertrouwen) hoort is dat we er ook vanuit gaan dat de overheid te vertrouwen is, maar dat burgers en ondernemers. Voorbeeld: “Je kan de overheid vertrouwen, de overheid vertrouwd ook haar burgers en onderkent dat er ook burgers zijn waar je wat mee moet.” Het moet ook in die zin tegen gevaar beducht zijn en dan komt het begrip “Veilig” misschien meer naar boven.

Veilig[bewerken]

 • Veilig koppelen we meet aan het technisch aspect/ het middel wat daarbij gebruikt wordt
 • Veiligheid is de overheid die is te vertrouwen en ook uitgaan van vertrouwen van de overheid in inwoners en ondernemers en erop bedacht zijn op fraude. (Andre Plat)

Suggestie: Nuancering “Veiligheid heeft verschillende kanten. ” verduidelijken

Informatiebeveiliging; als overheid beschikken we over heel veel gegevens die, als die in de handen vallen van criminelen, gebruikt kunnen worden om onze afnemers af te persen, geld te stelen, informatie van te stelen. Het bestaat ook omgekeerd: het risico dat de overheid door criminelen wordt bestolen, afgeperst of verlies lijdt.

Actie: Neem de tekst nogmaals door op het woord risico.

Toekomstbestendig[bewerken]

Toekomstbestendig veranderen naar Toekomstgericht.[bewerken]

Toekomstbestendig geeft alleen een reactieve invulling. Toekomstgericht is actiever. Aty: Toekomstbestendig naar toekomstgericht is een mooie verandering, omdat het “activiteit” in zich brengt. Toekomstbestendig valt onder toekomstgericht. Bestendigheid is meer verdediging en reactief, want anders kan je innovatie niet kwijt.

Robert; Als wij de Kernwaarde Toekomstgericht introduceren en daaronder de term duurzaam scharen, dat is onze dichterlijke vrijheid volgens mij, dan kunnen we daarmee ook aangeven dat je ook, per definities uit de VN, rekening houdt met de levensbehoeften van toekomstige generaties.

Iedereen is het er mee eens dat Wendbaar, Innovatief en Duurzaam zitten allemaal in Toekomstgericht kunnen worden geplaatst en dat er geen (extra) begrippen/woorden missen.

Valt proactief onder Toekomstgericht?[bewerken]

Carel: Proactief heeft twee betekenissen: Het betekend dat je op dit moment denkt te weten wat een klant wilt en zorgen dat die middelen beschikbaar zijn. Het betekent ook dat je je richt op de toekomst en in die laatste zin vind ik dat het onder Toekomstgericht valt.

Laurens: Het NORA-principe van proactief laat op de eerste definitie van Carel, vandaar dat het zo in ons hoofd zit en de vraag naar boven komt.

De tweede definitie van proactief laat zien dat het wel onder Toekomstgericht valt.

Nieuwe AP: Duurzame Toegankelijkheid (zien als reminder)[bewerken]

Jan opmerking van het woord “Duurzaam”; Toegankelijkheid moet al voldoen aan de term duurzaam, dus het kan zo zijn dat er onnodig overal “duurzaam” voor plakt.

Aty: Toegankelijkheid wordt op dit moment veel geassocieerd met digitale toegankelijkheid. Dan praat je vooral vanuit het perspectief van mensen met wat voor een beperking dan ook. Duurzame Toegankelijkheid zit meer in de richting van digitaal toegang op duurzaam toegankelijke informatiehuishouding. Het is dus een andere invalshoek.

Er is nu een thema met “Duurzame Toegankelijkheid”, wat vroeger misschien “Archivering” heette, waarvan we zien dat “Archivering” niet meer iets is wat speciaal ergens achteraan een proces bungelt, maar dat dat gewoon een wezenlijk onderdeel is van elke informatievoorziening, dus dat het daarmee een architectuurprincipe is geworden. Dus je wilt dat begrip “Archivering”/ “Duurzame Toegankelijkheid” verheffen van een Thema naar een Principe. Dat is waarom dit Architectuur Principe nieuw is.

Doeltreffend – Effectief[bewerken]

 • Marco’s versie behouden: “De dienstverlening van de overheid voldoet maximaal aan hetgeen de samenleving, burgers en bedrijven van deze dienst verwachten.”
 • Redactie punt 4

Doelmatig - Efficiënt[bewerken]

 • Nieuwe AP-suggestie: “Kostenefficiënt”
 • “Toegankelijk” wordt onderdeel van Doeltreffend
 • AP 09, AP10, 11 en 19 naar Doeltreffend
 • Redactie punt 4

Reminder: Doelmatig is nog wat nieuw voor de NORA, dus het is wat lastiger om bestaande aansluitende AP’s te vinden.

Concepttekst bij agendapunt Kernwaarden[bewerken]

 • “De toepassing van Kernwaarden in de NORA fungeren als een referentie voor…”
 • Perspectief opnemen van wat hierna komt
 • Een tijdlijn creëren en opnemen
 • In een slide vermelden hoe een AP is opgebouwd
 • Er moet een grondslag zijn voordat er een compacte eenvoudige set van Principes overblijft.

Vraag van Robert om over na te denken: Hoe zorgen we ervoor dat we tot een correcte, complete en actuele set van AP’s komen?

Jan: AP’s op objecten gaat specificeren; waar hebben zij betrekking op? Ik pleit voor het afbeelden van AP’s op expliciete objecten in het vijflaagsmodel. En dat betekent dat je weliswaar de hele reeks zoals die er nu staat van toepassing kan verklaren, maar niet het objectorganisatie expliciet principiële uitspraken laat doen.

Onderwerp: AP-plaatje van de laatste slide:

Laurens: We hebben in eerdere stukken gezegd dat een AP op meer dan één laag effect kan hebben en dat we dat in de implicaties naar die lagen expliciteren. Ik denk niet dat het een volledige matrix moet gaan worden, maar dat iedere AP, weliswaar 1, 2, 3 hooguit 5 lagen treft en dat je dat terugziet in implicatie per laag. Voorbeeld: Standaardisatie betekend iets anders binnen wet en regelgeving, dan bij infrastructuur.