Onder de titel Mastering Alliances is er een Engelstalige vertaling uitgebracht van Ketens de Baas

Uit NORA Online
De Engelse vertaling van Ketens de Baas is uitgebracht met als titel Mastering Alliances
Ga naar: navigatie, zoeken
Afbeelding van het bestuur van Siena.
Sleutelafbeelding uit de publicatie. Origineel: Allegorie voor goed bestuur, Ambrogio Lorenzetti (ca 1338). Deze geschilderde vorstenspiegel herinnert bestuurders er aan door welke deugden zij zich moeten laten leiden om moedige, doordachte, evenwichtige en rechtvaardige besluiten te nemen en voor goed bestuur te zorgen.

Onder de titel Mastering Alliances is er een Engelstalige vertaling uitgebracht van Ketens de Baas

donderdag 23 augustus 2018 - : → English version of this article

Vanwege de internationale belangstelling voor de publicatie 'Ketens de Baas' over Ketensturing en samenwerking in ketens is er een Engelstalige vertaling gemaakt met als titel Mastering Alliances. Wie een papieren exemplaar wil kan contact opnemen met de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur contactpersoon Ketensturing, Erik Ruiterman (erikruiterman@uwv.nl)

Download Mastering Alliances (PDF, 7,6 MB).
ePub version

Dit is een professionele vertaling van de tweede druk van Ketens de Baas (zomer 2018).

Zie voor meer nieuws de nieuwspagina.