Dienstenwet

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenEigenschappen

IDBWBR0026759
Publicatiedatum2009/11/12
OrganisatieNederlandse staat
Externe verwijzinghttps://wetten.overheid.nl/BWBR0026759/
BeschrijvingImplementatie van EU-regeling m.b.t. het verkeer van diensten op de interne markt.
BrontypeWet of ministerieel besluit
ToelichtingDe wet voorziet in wettelijke regels om uitvoering te geven aan richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt (PbEU L 376). zie ook de berichtenbox voor bedrijven op het ondernemersplein
Laag binnen vijflaagsmodel1
ContactpersoonTom Peelen
Status actualiteitActueel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
DienstenwetIs gerelateerd aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt