Eigenschap:Conformiteitsindicator

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelNORA beveiliging en privacy
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstregel
Defaultwaarde
ToelichtingWoord of woorden die de schakeling vormen tussen een ISOR-object en de onderliggende normen
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:Pagina's die de eigenschap “Conformiteitsindicator” gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25) (volgende 25)

(

(Applicatie)code is beschermd tegen ongeautoriseerde wijzigingen +(industrie) good practice
(Software) configuratie management +configuratie-administratie

A

Aan - door de organisatie opgesteld - Huisvestingsbeleid gestelde eisen +huisvestingsbeleid
Aan het architectuurdocument gestelde eisen +documentatie
Aan het management worden evaluatierapportages worden verstrekt +kwaliteitsmanagement systeem
Aan specifieke onderwerpen gerelateerde beleidsregels m.b.t. Huisvesting-IV +beleidsregels
Aanbod van training en op de hoogte stellen van ontwikkelingen rond Rekencentrum beveiliging +bewustzijnsopleiding, –training en bijscholing
Aandacht aan relevante wetgeving en eventuele contractuele verplichtingen +bedrijfseisen
Aantonen aanpak risicomanagement +aantonen
Aantonen onderkende risico's en maatregelen +aantonen
Aantonen privacy by design +aantonen
Aantonen toepassen GEB toetsmodel +aantonen
Aantonen uitvoeren GEB en opvolgen GEB uitkomsten +aantonen
Aanvullende beheersmaatregelen wanneer programmabroncode wordt gepubliceerd +programmabroncode en broncode bibliotheken
Aanvullende onderdelen in het cryptografiebeleid +cryptografiebeleid
Aanwezigheid van noodschakelaars en -knoppen bij nooduitgangen of ruimten waar apparatuur aanwezig is +nutsvoor-zieningen
Acceptatie-eisen worden vastgelegd parallel aan het Functioneel Ontwerp en Technisch Ontwerp +functionele eisen
Acceptatietesten worden uitgevoerd in een representatieve acceptatietest omgeving +acceptatietests
Activiteiten van applicatiebouw worden gereviewd +(industrie) good practice
Activiteiten van de beveiligingsfunctionaris +beveiligingsfunctionaris
Actualiteit, consistentie en overeenstemming van de inventarislijst van bedrijfsmiddelen +inventaris
Actueel en samenhangend beeld bij nieuwe en bij wijziging van bestaande verwerkingen +actueel en samenhangend beeld
Actueel en samenhangend beeld t.a.v. gegevensstromen +actueel en samenhangend beeld
Adequaatheidsbesluit +adequaatheidsbesluit
Adoptie van ontwikkelmethodologie wordt gemonitord +systeem ontwikkelmethodes
(vorige 25) (volgende 25)
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen